Jaká je u LYNX ochrana mého portfolia?

Společnost LYNX přikládá optimální ochraně a bezpečnosti majetku svých klientů mimořádně velký význam. Společnost LYNX má povolení pro svou činnost na území České republiky a podléhá dohledu České národní banky (ČNB).

Obchodní platforma splňuje nejpřísnější bezpečnostní požadavky a patří mezi nejstabilnější svého druhu.

Investiční účet je otevřen u společnosti Interactive Brokers Ireland Ltd. („IBIE“). Pokyny spojené s nákupem, prodejem či dalším nakládáním s investičními instrumenty jsou přenášeny společnosti Interactive Brokers LLC („IB US“). Investiční nástroje i peněžní prostředky jsou drženy u IB US na oddělených majetkových účtech, které jsou segregovány od majetku společnosti IB US.

Společnosti IBIE i IB US jsou konsolidovány do společnosti Interactive Brokers Group („IBG LLC“), která má více než $5 miliard vlastního kapitálu. Vlastníky IBG LLC jsou Interactive Brokers Group, Inc. (14,5 %), jejíž akcie jsou obchodované na americké burze Nasdaq, a zaměstnanci společnosti (88,5 %).

Společnost Interactive Brokers (IB) je jedním z největších a nejvíce respektovaných brokerských domů, který je pro investory po celém světě synonymem pro spolehlivost, stabilitu, technickou vyspělost a inovace.

Co by se stalo s mým portfoliem v případě krachu LYNX?

V nepravděpodobném případě že by LYNX zkrachoval, v důsledku čehož by již LYNX nemohl dále plnit své závazky související s Klientskou smlouvou, se klienti mohou spolehnout na „Dutch Investor Compensation Scheme“, v nizozemštině ‘Beleggerscompensatiestelsel’ (BCS). LYNX participuje na BCS jako licencovaný subjekt.

Maximální kompenzace v rámci nizozemského investičního kompenzačního schématu je 20.000 EUR na klienta. Klienti si můžou nárokovat BCS v případě, pokud by LYNX neočekávaně zkrachoval a v důsledku špatného hospodaření či podvodu by LYNX již dále nemohl plnit své finanční závazky a prostředky nebo finanční instrumenty klientů by již nebylo možné navrátit.

Vzhledem ke skutečnosti, že klienti LYNX drží své finanční prostředky u IBIE, tak situace, že by LYNX nemohl vrátit prostředky či finanční instrumenty klientů nenastane.
Více informací o nizozemském kompenzačním schématu lze nalézt na webech AFM a DNB.

Co by se stalo s mým portfoliem v případě krachu Interactive Brokers?

Vaše aktiva nejsou součástí rozvahy IBIE. V nepravděpodobném případě, kdy by IBIE zbankrotovalo, věřitelé nebudou schopni získat přístup k hotovosti a aktivům klientů z důvodu oddělení a úschovy finančních instrumentů a hotovosti. Klienti jsou tudíž schopni převést svá aktiva do jiné společnosti, jelikož nespadají pod pohledávky věřitelů. Pouze v nepravděpodobném případě, během nichž by oddělení klientské hotovosti a aktiv od vlastních aktiv IBKR nebylo zajištěno (např. podvod) a IBIE by nebylo schopno splnit své kompenzační povinnosti (např. bankrot) a tím pádem nebylo schopno navrátit investorům aktiva, v takovém případě by se systém ochrany investorů stal relevantním.

Jelikož je váš účet veden u IBIE, použilo by se Irské kompenzační schéma (www.investorcompensation.ie). Schéma kompenzuje 90 % ztráty do maximální výše 20.000 EUR.

* Interactive Brokers LLC je registrovaný Broker-Dealer, Futures Commission Merchant a Forex Dealer Member regulovaný U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a National Futures Association (NFA) a je členem Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) a dalšími samo-regulačními orgány. Interactive Brokers přímo nepodporuje ani přímo nedoporučuje žádné brokery, finanční poradce ani hedge fondy, včetně Lynx B.V. Interactive Brokers zajišťuje exekuci a vyspořádání obchodů svým zákazníkům. Žádné zde uvedené informace neobsahují doporučení, nabídku nebo názor Interactive Brokers na nákup, prodej nebo držení jakýchkoliv cenných papírů, finančních produktů nebo zahájení či upuštění od jakékoliv investiční strategie. Interactive Brokers se nepodílí na tvorbě těchto stránek a nepříjmá žádnou zodpovědnost za přesnost nebo úplnost informací na těchto webových stránkách. Pro více informací o Interactive Brokers navštivte www.interactivebrokers.com.

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Asen Jovkov
Asen Jovkov
Medior Account Manager
Contact icon Zavolejte nám
800 877 877
Contact icon Ze zahraničí
+420 234 262 500
Contact icon Napište nám
info@lynxbroker.cz

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Asen Jovkov
Asen Jovkov
Medior Account Manager
Contact icon Zavolejte nám
800 877 877
Contact icon Ze zahraničí
+420 234 262 500
Contact icon Napište nám
info@lynxbroker.cz