Jak se stát profesionálním klientem podle regulace MiFID II

Legislativa Evropské unie, známá jako „Markets in Financial Instruments Directive“ (MiFID), dále aktualizována dodatkem MiFID II, specifikuje, kdo a jakým způsobem se může stát profesionálním investorem.

V souladu s výše uvedenými regulacemi společnost LYNX, resp. společnost IBIE, definuje většinu klientů jako retailové za účelem poskytnutí nejvyšší možné míry ochrany. Přesto však mohou retailoví klienti zažádat o reklasifikaci na statut profesionálního klienta. Hlavní rozdíly mezi statutem retailového obchodníka a profesionála jsou následující.

Mezi výhody patří:

 • Možnost obchodovat ETF kótovaná i na mimoevropských burzách.
 • Méně náročné posuzování vhodnosti obchodování některých instrumentů, a tedy snadnější vyřizování obchodních povolení.

Hlavní nevýhody jsou tři:

 • Profesionálové mohou platit o řád vyšší poplatky za živá data v případě, že jsou zaměstnanci nějaké společnosti ve finančním sektoru. O výši předplatného rozhodují kritéria burzy, které si samy definují profesionály dle jiných norem, než jak je definuje MiFID (výpis těchto kritérií u amerických burz naleznete na tomto odkazu). Udělení statutu profesionála ze strany Interactive Brokers tedy nemusí nutně znamenat udělení téhož statutu na straně určité burzy. O rozdílech v předplatném živých dat pro profesionální a retailové klienty se potom můžete přesvědčit zde.
 • Nižší regulatorní ochrana, jež se projevuje sníženou mírou informování o rizicích spojených s obchodováním některých instrumentů, zvláště derivátů typu CFD či obecně produktů obchodovaných na páku. Maržové požadavky u těchto instrumentů mohou být volnější a tím pádem jsou profesionální obchodníci vystaveni většímu riziku ztráty kapitálu.
 • Irské kompenzační schéma se nevztahuje na profesionální klienty nýbrž pouze na retailové.

Základní sumář podmínek přechodu na profesionální statut je uveden na tomto odkazu.

Přihlaste se do Správy účtu a přejděte do Account Settings.

V sekci Account Settings si vyhledejte záložku MiFID Client Category ve sloupci Account Profile.

Následuje krátké upozornění o nižší míře regulatorní ochrany a zároveň širším spektrum obchodovatelných instrumentů, které s sebou přechod na profesionála obnáší. Toto riziko musí každý žadatel vzít na vědomí kliknutím na tlačítko “Request to change your MiFID Category” vpravo dole.

Poté po Vás bude požadováno vyplnění krátkého dotazníku skládajícího se ze tří otázek (množství provedených obchodů, hodnota účtu, pracovní zkušenosti ve finančním sektoru), které určí, zda Vám dle regulací může být udělen statut profesionála či nikoliv. Otázky:

 • Provedl jste v průměru nejméně 10 obchodů s finančními instrumenty o významném objemu za jedno čtvrtletí během uplynulého 1 roku? Významný objem Interactive Brokers definuje jako:
 1. Během posledních 4 čtvrtletí bylo provedeno alespoň 40 obchodů.
 2. Během každého z posledních 4 čtvrtletí proběhl alespoň 1 obchod.
 3. Celková hodnota 40 největších obchodů provedených za poslední 4 čtvrtletí přesahuje sumu 200 000 EUR.
 4. Hodnota daného účtu přesahovala přinejmenším 50 000 EUR.
 • Přesahuje hodnota Vašeho nynějšího účtu (čistý likvidační zůstatek) částku 500 000 EUR či ekvivalent v jiné měně?
 • Pracujete či pracoval jste ve finančním sektoru po dobu alespoň 1 roku na pozici, která vyžaduje znalosti o produktech, které obchodujete se svým obchodním účtem vedeným pod Interactive Brokers?

Na základě odpovědí na tyto otázky Interactive Brokers v řádu 1-2 pracovních dní vyhodnotí vhodnost přechodu z retailového klienta na statut profesionála. Pro zdárný přechod je nutné zodpovědět uspokojivě na minimálně dvě z těchto tří otázek. Na základě individuálního posouzení bude Interactive Brokers po klientovi požadovat zaslání dodatečné dokumentace prokazující pravdivé vyplnění dotazníku. Mějte prosím na paměti, že ani splněním všech podmínek nevzniká na reklasifikaci nárok, změnu na profesionálního klienta provádí IBKR dle svých interních pravidel.

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Asen Jovkov
Asen Jovkov
Medior Account Manager
Contact icon Zavolejte nám
800 877 877
Contact icon Ze zahraničí
+420 234 262 500
Contact icon Napište nám
info@lynxbroker.cz