Přehled provedených transakcí

 

Proč dostáváte přehledy provedených transakcí?

LYNX působí jako introducing broker společnosti Interactive Brokers (“IB”). Jako klient udělujete společnosti LYNX plnou moc k otevření majetkového účtu u IBIE vaším jménem. Investiční služby společnosti LYNX spočívají v předávání příkazů společnosti IBIE. Prostřednictvím své webové platformy přijímá společnost LYNX příkazy k obchodování na burze od svých klientů a okamžitě je předává společnosti IB, která je odpovědná za provedení a vypořádání příkazů.

Společnost LYNX se snaží poskytovat svým klientům dobrou ochranu. Společnost LYNX chce také své klienty dostatečně informovat. Součástí toho je poskytování informací pro klienty LYNX o provedených příkazech ze strany IB. V souladu s článkem 59 nařízení v přenesené směrnici MIFID II vám LYNX poskytuje nejdůležitější informace týkající se provedených pokynů poté, co IB pokyn realizuje (nejpozději první pracovní den po obdržení potvrzení od IB).

Společnost LYNX zdůrazňuje, že tyto informace byly sestaveny výhradně na základě údajů obdržených od společnosti IBIE, která tyto příkazy realizuje. Pokud poskytnuté informace neodpovídají skutečnosti, bude o tom společnost IB informována.

Se všemi informacemi a dokumenty zaslanými společností LYNX (nebo zaslanými do LYNX) bude nakládáno v souladu s platnými právními a regulačními předpisy. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Dotazy, návrhy a stížnosti můžete směřovat na oddělení podpory společnosti LYNX nebo kontaktovat společnost LYNX prostřednictvím e-mailu na adrese info@lynxbroker.cz.