Výpočet rozhodné (úročené) částky při shortování akcií

Tento článek vysvětluje způsob výpočtu úročení při otevřených short pozicích. Za normálních okolností platíte úroky ze záporných hotovostních zůstatků. Ty jsou obvykle tvořeny půjčkou od brokera, protože obchodujete na marži. Když otevřete short pozici, obdržíte hotovost jako kolaterál, známou také jako hotovostní kolaterál. To znamená, že se váš celkový hotovostní zůstatek zvýší. Tento hotovostní kolaterál se však nezapočítává do rozhodné částky, která je posléze úročena.  

Úroky ze záporných zůstatků jsou počítány denně a jsou vám vždy odečteny třetí pracovní den následujícího kalendářního měsíce. Tento úrok se počítá z rozhodné částky pro každou měnu. Rozhodná částka je vypočítána podle tohoto vzorce:

Rozhodná částka = Celková hotovost – hotovostní kolaterál pro short pozici

Ze vzorečku lze vidět, že hotovostní kolaterál pro short pozici (tedy hotovost, kterou obdržíte, když otevřete short) hraje pro výpočet rozhodné (úročené) částky roli.

Kladný měnový zůstatek nemusí vždy znamenat, že neplatíte úroky. Pokud máte v portfoliu short pozice, tak přijatý hotovostní kolaterál se z tohoto zůstatku odečte. Pak vám vznikne rozhodná částka, která je úročena. Níže je uveden příklad portfolia bez jakýchkoli short pozic, poté otevřeme short pozici a uvidíme, jak se vypočítá rozhodná částka pro výpočet úroku.

Úroky ze záporných zůstatků jsou počítány denně a jsou vám vždy odečteny třetí pracovní den následujícího kalendářního měsíce. Tento úrok se počítá z rozhodné částky pro každou měnu. Rozhodná částka je vypočítána podle tohoto vzorce:

Rozhodná částka = Celková hotovost – hotovostní kolaterál pro short pozici

Ze vzorečku lze vidět, že hotovostní kolaterál pro short pozici (tedy hotovost, kterou obdržíte, když otevřete short) hraje pro výpočet rozhodné (úročené) částky roli.

Kladný měnový zůstatek nemusí vždy znamenat, že neplatíte úroky. Pokud máte v portfoliu short pozice, tak přijatý hotovostní kolaterál se z tohoto zůstatku odečte. Pak vám vznikne rozhodná částka, která je úročena. Níže je uveden příklad portfolia bez jakýchkoli short pozic, poté otevřeme short pozici a uvidíme, jak se vypočítá rozhodná částka pro výpočet úroku.

  1. Portfolio bez short pozic (základní měna EUR)

Celková hodnota v EUR: 10 000 EUR

Akcie společnosti Apple: 4 000 USD

Hotovost v EUR: 10 000 EUR

Hotovost v USD: -4 000 USD

Akcie společnosti Apple, obchodované v USA, jsou kotovány v dolarech. V tomto případě jsme se rozhodli nedělat měnovou konverzi, tedy neměnit EUR na USD. Při nákupu na maržovém účtu nám tedy broker zapůjčí potřebné USD. Výsledkem bude hotovost EUR ve výši 10 000 EUR a hotovost USD ve výši -4 000 USD. Koupili jsme totiž akcie Applu za 4.000 USD. V tomto příkladu budou zaplaceny úroky za vypůjčené 4 000 USD.

  1. Short na Microsoft (MSFT)

Otevřeme short 50 akcií MSFT při 100 USD za akcii.

Přijatá hotovost: 50 akcií x 100 USD = 5 000 USD.

  1. Nové portfolio včetně short pozice (základní měna EUR)

Celková hodnota v EUR: 10 000 EUR

Akcie společnosti Apple: 4 000 USD

Shortované akcie společnosti Microsoft: -5 000 USD

Hotovost v EUR: 10 000 EUR

USD v hotovosti: 1 000 USD

V důsledku otevření této short pozice na akciích Microsoft obdržíme jako hotovostní kolaterál 5.000 USD. Z negativního zůstatku -4.000 USD se tedy stává pozitivní zůstatek +1000 USD. To však neznamená, že nebudete jako klient platit úrok, protože úrok se vypočítává z rozhodné částky, nikoliv z celkové částky, která je na vašem účtu.

Předpokládejme, že MSFT uzavřel den obchodování na 95 USD (close cena).

Hotovostní kolaterál se stanoví takto: u cenných papírů kótovaných v USD se kolaterál rovná 102 % close ceny z předchozího dne (zaokrouhlit nahoru na nejbližší 1,00) (2).

Hotovostní kolaterál na akcii = 95 x 102 % = 96,9 USD, zaokrouhleno na nejbližší 1,00 USD, což je 97 USD.

Celkový hotovostní kolaterál = 97 x 50 akcií = 4,850 USD.

Rozhodná částka = 1 000 USD – 4,850 USD = -3,850 USD.

Rozhodná částka je záporná, protože hotovostní kolaterál ze short pozice je z jejího výpočtu odečten. Úroky jsou tedy stále placeny, a to za částku -3,850 USD.

 

(1) Ve výpočtu ignorujeme poplatky za úrok ze shortu, které platíte tomu, kdo Vám akcii vypůjčil.

(2) Jedná se o standardní postup, i když se liší podle měny. V tabulce níže naleznete výpočet pro různé měny:

 

Měna Výpočet
USD 102 %; zaokrouhleno na nejbližší 1.00 USD
CAD 102 %; zaokrouhleno na nejbližší 1.00 CAD
EUR 105 %; zaokrouhleno na nejbližší 0.01 EUR
CHF 105 %; zaokrouhleno na nejbližší 0.01 CHF
GBP 105 %; zaokrouhleno na nejbližší 0.01 GBP
SEK 105 %; zaokrouhleno na nejbližší 0.01 SEK
AUD 105 %; zaokrouhleno na nejbližší 0.01 AUD
HKD 105 %; zaokrouhleno na nejbližší 0.01 HKD

Ve výpisu z účtu nejdeme dvě kategorie týkající se úroků: „Accrued Interest (Naakumulovaný úrok)“ a „Interest (Zúčtovaný úrok)“. Debetní nebo kreditní úrok se počítá denně a fyzicky jej zaplatíte následující kalendářní měsíc. Platby za úrok tedy nejsou strhávány každý den, ale naakumulují se postupně za celý měsíc a až pak je fyzicky zaplatíte.

Například úrok akumulovaný 10. den je vypočítán z pozic držených na konci 9. dne atd. Úrok zobrazený na výpisu z účtu za jeden den je tedy vždy úrok naakumulovaný za předchozí den. Každý měsíc vám bude akumulován úrok za jednotlivé dny, který bude nakonec zúčtován (zaplacen) v hotovosti v prvním týdnu následujícího měsíce.

Akumulovaný úrok (nebo splatný úrok / pohledávka) je na bázi účetních principů. Skutečné zúčtování úroku v hotovosti bude provedeno třetí obchodní den následujícího kalendářního měsíce, a zároveň se vynuluje naakumulovaný úrok.

Varování 1

Rozhodná částka není zobrazena ani vypočítána ve výpisech z vašeho účtu. Výpisy z účtu zobrazují pouze celkové hotovostní zůstatky, a proto zahrnují jakýkoli hotovostní kolaterál přijatý ze short pozic.

Varování 2

Naakumulované úroky se zobrazí, pouze pokud překročí 1 USD (nebo ekvivalent).

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Asen Jovkov
Asen Jovkov
Medior Account Manager
Contact icon Zavolejte nám
800 877 877
Contact icon Ze zahraničí
+420 234 262 500
Contact icon Napište nám
info@lynxbroker.cz