Publicly Traded Partnerships

Na příjmy z prodeje Publicly Traded Partnerships (PTP) je uvalena srážková daň ve výši 10 %.

V důsledku nařízení amerického daňového úřadu (IRS), které vstoupilo v platnost 1. ledna 2O23 se na příjmy z prodeje u Publicly Traded Partnerships (dále jen “PTP“), které nemají výjimku z kvalifikovaného oznámení, bude uplatňovat nová srážková daň pro neamerické rezidenty. Jelikož je tato daň ze strany IRS značná a investoři si nemusí být vědomi nově vzniklých rizik spojených s investováním do těchto produktů (PTP), došlo k omezení jejich obchodování na Vašem obchodním účtu vedeného prostřednictvím LYNX.

Další informace o tomto novém nařízení lze nalézt na níže uvedených webových stránkách IRS:

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/publicly-traded-partnerships

Co jsou Publicly Traded Partnerships (PTP)?

Jedná se o obchodní organizaci vlastněnou dvěma nebo více spoluvlastníky, jejíž akcie jsou obchodovány na regulovaném trhu s cennými papíry nebo se dají obchodovat na sekundárním trhu, a to bez ohledu na počet jejích vlastníků.

Publicly Traded Partnership představuje typ komanditní společnosti řízené dvěma nebo více komplementáři - včetně jednotlivců, obchodních společností nebo jiných typů společností - a je kapitalizovaná komanditisty, kteří poskytují kapitál, ale nemají v ní žádnou řídicí úlohu.

Cenné papíry PTP, které mohou podléhat srážkové dani podle nařízení IRS, se člení na dvě skupiny: cenné papíry, které splňují podmínky pro výjimku z kvalifikovaného oznámení a cenné papíry bez této výjimky.

Výjimku z kvalifikovaného oznámení (Qualified Notice) uděluje americký daňový úřad IRS emitentům PTP na 92 dnů.

Americká srážková daň pro dotčené PTP

Ve stručnosti byste měli o tomto novém nařízení vědět následující:

Všichni investoři, kteří nejsou považováni za americké rezidenty, což znamená, že nemusejí podávat daňové přiznání ve Spojených státech (a tudíž nepodávají formulář W-9 IRS), podléhají srážkové dani ve výši 10 % z příjmů z prodeje nebo z distribuce samotného PTP.

To znamená 10 % z částky finančních prostředků, které by byly zúčtovány v důsledku jakékoli transakce nebo distribuce PTP, nikoli pouze 10 % z vypočteného zisku.

Níže uvádíme příklad výpočtu této srážkové daně při prodeji cenných papírů PTP, na které se nevztahuje výjimka z kvalifikovaného oznámení:

Nákup 200 akcií při ceně 50 USD za akcii

Hodnota transakce = 10 000 USD

Prodej 200 akcií za 51 USD za akcii

Hodnota transakce = 10 200 USD

Zisk = 200 USD

Srážková daň = 1 020 USD

Za předpokladu, že nebude požádáno o vrácení daně, ztráta pro investora bude činit 820 USD.

Opce a jiné finanční deriváty, jejichž podkladovým aktivem je PTP, nepodléhají této srážkové dani. Pokud však dojde k uplatnění opce a Vy obdržíte podkladové aktivum ve formě cenného papíru PTP, následný prodej takového cenného papíru by již podléhal srážkové dani. Shortování PTP taktéž nepodléhá 10% srážkové dani.

Více informací o tomto novém nařízení naleznete na níže uvedených webových stránkách IRS:

Partnership Withholding | Internal Revenue Service

Jak požádat o obchodování PTP jako daňový poplatník mimo USA

Ve Správě účtu klikněte v pravém horním rohu na Help > Support Center > Message Center. Následně klikněte vpravo na Compose. Rozevře se Vám seznam, kde je zapotřebí zvolit položku New Ticket. Budete vyzváni k výběru kategorie. Zde vyberte: Trade Issues → Other Trade Problem.

Níže naleznete vzor, který můžete použít k tomu, abyste prostřednictvím tiketu požádali o obchodní povolení s cennými papíry PTP pro neamerické daňové poplatníky.

Create Ticket

Název žádosti: “Access to PTP Products”

Popis žádosti:

Dear IB,

I hereby request the enabling of trading for PTP symbols on my account UXXXXXX.

Best regards,

Vaše jméno

Seznam cenných papírů PTP s kvalifikovaným oznámením 

DISCLAIMER

LYNX neposkytuje daňové ani investiční poradenství. Tento materiál byl připraven pouze pro informační účely a není určen k poskytování daňového nebo investičního poradenství a neměli byste se na něj spoléhat. Před zahájením jakékoli transakce byste se měli poradit se Svým daňovým a investičním poradcem.

Tato stránka může obsahovat nebo odkazovat na webové stránky provozované třetími stranami. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro usnadnění. Webové stránky třetích stran nepodléhají kontrole LYNX. LYNX není v žádném případě odpovědný za informace obsažené na těchto webových stránkách třetích stran.

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Asen Jovkov
Asen Jovkov
Medior Account Manager
Contact icon Zavolejte nám
800 877 877
Contact icon Ze zahraničí
+420 234 262 500
Contact icon Napište nám
info@lynxbroker.cz