Jaké příkazy lze zadávat v obchodní platformě?

Velké množství druhů příkazů v platformě TWS Vám dává nevídané možnosti. V tomto průvodci se podíváme na základní typy příkazů akciových obchodníků.

LMT: Limitní příkaz nakoupí či prodá pouze za stanovenou nebo lepší cenu.

MKT: Market neboli tržní pokyn nakoupí či prodá za aktuální tržní cenu.

MTL: Market-to-Limit pokyn bude vyplněn za aktuální cenu na trhu. Pokud se vyplní jen část, pak zbývající část bude zadána jako limitní příkaz na úrovni ceny, kde se první část vyplnila.

STP: Stop příkaz je vyplněn jako tržní ve chvíli, kdy je dosažena stanovená stop cena .

STP LMT: Stop Limit pokyn je aktivován při dotyku stop ceny. Narozdíl od klasického stop příkazu (STP) není vyplněn jako tržní, ale jako limitní při zadané ceně.

MIT: Market if Touched pokyn nakoupí, jestliže cena poklesne níže k zadané hodnotě a prodá při růstu k určité hodnotě. Jedná se o podobný příkazu stop (STP) s tím, že nákupní pokyn je umístěn pod a prodejní nad současnou tržní cenu.

LIT: Limit if Touched příkaz otevře limitní příkaz (LMT ) na nákup, když cena poklesne níže k zadané hodnotě. LIT je podobný STP LMT s tím rozdílem, že je aktivován dotykem ceny u nákupního pokynu pod a u prodejního nad současnou tržní cenou.

TRAIL: Trailing Stop neboli posuvný stop-loss stanoví stop cenu na fixní úrovni pod tržní cenou. Při růstu trhu se stop-loss posunuje vzhůru o zvolené posuvné množství. V případě poklesu trhu stop-loss zůstává na původní úrovni. Při dotyku stop ceny je exekuován tržní pokyn.

TRAIL LIMIT: Trailing Stop Limit neboli posuvný stop limit je kombinací posuvného příkazu a STP LMT. Při doteku stop ceny se aktivuje limitní pokyn pro úroveň limitní ceny. Může být zadán s limitní cenou, při které bude obchod vyplněn nebo s limitním offsetem, který je vzdáleností od zadané limitní ceny.

TRAIL MIT: Trailing Market if Touched je podobný Trailing Stop (TRAIL) s tím rozdílem, že prodejní příkaz stanovuje stop cenu na fixní úroveň nad tržní cenou na místo pod ní.

TRAIL LIT: Trailing Limit if Touched je obdobou Trailing Stop Limit (TRAIL LIMIT) pokynu lišící se v tom, že prodejní příkaz umísťuje stop cenu na fixní úroveň nad tržní cenou na místo pod ní.

REL: Relative (Pegged-to-Primary) je příkaz pro intradenní tradery hledající lepší ceny na trhu pomocí limitních příkazů. Limitní cena slouží jako strop a offset zvětší poptávkovou cenu (bid) a zmenší nabídkovou cenu (ask), čímž se zúží spread mezí nákupní a prodejní cenou.

RPI: Retail Price Improvement pokyn je podobný REL příkazu s ještě nižší možností offsetu. Tyto příkazy přidávají na trh likviditu a umísťují se se na NYSE do oddělených knih, avšak mohou být párovány se všemi ostatními příkazy.

MOC: Market-on-Close pokyn se vyplní jako tržní co nejblíže zavírající ceně. Na NYSE jsou přijímany a mohou být upravovány a rušeny pouze do 15 minut do uzavření trhu.

LOC: Limit-on-Close pokyn se vyplní při zavření trhu, pokud bude zavírací cena lepší než stanovená limitní cena. Na NYSE jsou přijímany, upravovány a mohou být rušeny pouze do 15 minut do uzavření trhu.

PEG BENCH: Pegged to Benchmark neboli příkaz navázaný na benchmark upravuje cenu automaticky podle pohybu podkladu.

VWAP: Volume-Weighted Average Price nebo objemem vážená průměrná cena, která je garantovaná.

Jaká je časová platnost příkazů?

Platforma TWS Vám umožňuje zadávání až 50 inteligentních příkazů. Jednou z charakteristik příkazu je čas platnosti, který si volíte v objednacím lístku.

Při obchodování akcií v USA si můžete zvolit ze šesti druhů časové platnosti příkazu.

DAY – Příkaz se zruší pokud není umístěn na trh do konce obchodního dne.

GTC (Goog-Till-Canceled) – Příkaz je platný až do chvíle, kdy se uskuteční nebo je zrušen. GTC příkaz bude autoamticky zrušen pokud dojde ke štěpení akcie, nebo pokud se 90 dní nepřihlásíte do obchodní platformy.

OPG – Pomocí OPG můžete zadat pokyny MOO (Market-On-Open neboli nákup při otevření trhu za tržní cenu) nebo LOO (Limit-On-Open neboli limitní příkaz při otevření trhu).

IOC (Immediate-Or-Cancel) – Okamžité vyplnění po zadání příkazu. Pokud bude okamžitě vyplněna jenom část, pak se zbývající část ruší.

GTD (Good-Till-Date) – Příkaz je platný v systému do jeho vyplnění nebo do zavření trhu předem zadaného dne. Zadejte den, který je limitní pro vyplnění příkazu.

DTC (Day-Till-Cancelled) – Podobný příkaz dennímu pokynu, kde namísto zrušení příkazu a jeho smazaní pokud není během obchodního dne vyplněn dochází ke smazání příkazu z burzy, ale v platformě TWS zůstává.

FOK (Fill-Or-Kill) – Pokud není celý příkaz okamžitě vyplněn, je celý smazán.

Níže si také můžete zvolit možnost Umožnit vyplnění pokynu mimo řádné obchodní hodiny. Pokud tato možnost zůstane nezaškrtnutá, pak se pokyn může vyplnit pouze, když je burza otevřená.

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Asen Jovkov
Asen Jovkov
Medior Account Manager
Contact icon Zavolejte nám
800 877 877
Contact icon Ze zahraničí
+420 234 262 500
Contact icon Napište nám
info@lynxbroker.cz