Jak zadat příkaz na zavření trhu?

V obchodní platformě TWS můžete zadávat tržní nebo limitní pokyny vztahující se k zavírací ceně daného obchodního dne. Pokud rádi obchodujete v posledních minutách obchodního dne, pak jsou pro Vás tyto příkazy nezbytné.

Jestliže máte vysledováno nebo se domníváte, že cena akcie se v závěru obchodního dne předvídatelně pohybuje, pak můžete zadat buď tržní Market-on-Close (MOC) nebo limitní Limit-on-Close (LOC) příkaz. Tyto pokyny je možno zadávat pouze na americké akcie, futures nebo warranty.

Pro zadání tržního pokynu Market-on-Close je nutné jej zadat nejpozději 15 minut před zavřením NYSE (21:45 SEČ). Poté již nemůžete tyto pokyny nijak upravovat ani rušit. Pro Nasdaq platí, že pokyn musí být přijat 10 minut před zavřením trhu (21:50 SEČ) a poté již nelze upravovat ani zrušit.

Chcete-li nakoupit 100 akcií Microsoft za zavírací cenu, pak si nejdříve zobrazíte ticker MSFT v příkazovém řádku a zadáte nákupní příkaz na 100 akcií. Jako typ příkazu zvolíte MOC 1 a potvrdíte Přenést (P) 2. Po ukončení obchodního dne bude Váš příkaz vyplněn na zavírací ceně.

1
2
Po umístění příkazu na trh se pole modře podbarví 1, což znamená, že je pokyn převedený, ale neuznaný. Pokud byste chtěli příkaz zrušit než se zaktivuje, pak je nutné to provést dříve než 15 minut před zavřením trhu kliknutím na Zrušit (Z) 2.

1
2
Pokud budete chtít umístit limitní Limit-on-Close příkaz, pak musí být na NYSE umístěn do 15 minut před zavřením trhu (21:45 SEČ). Poté již tyto pokyny nesmíte upravovat ani rušit. Když jako destinaci příkazu místo standardního Smart zvolíte přímo Island, pak můžete pokyn umístit do 10 minut do zavření trhu (21:50 SEČ). U futures nemůžete zadávat LOC pokyny v den expirace.

Pro nákup 50 akcií IBM s limitní cenou na zavření 135 USD si nejdříve ticker IBM zadáme do příkazového řádku a vytvoříme nákupní pokyn na 50 akcií, jako typ příkazu zvolíme LOC 1 a přidáme limitní cenu 135 2.

1
2
Pokud bychom chtěli umístit příkaz na Island 1 , vybereme tuto položku jako destinaci (standardně necháváme Smart). Poté již potvrdíme Přenést (P) 2.

1
2
Limitní příkaz na zavření trhu je převeden, ale stále čeká na uznání, což poznáte podle modrého podbarvení 1 ve sloupci Stav. Stále je ještě možno jej odstranit kliknutím na Zrušit (Z) 2.

1
2
Po zavření trhu bude Váš příkaz vyplněn nebo zrušen (Fill-or-Kill). Pokud by se cena akcií IBM dostala níže než je zvolená limitní cena, pak bude příkaz vyplněn v celém objemu. Jestliže by celý objem nebyl k dispozici za limitní nebo lepší cenu, pak bude celý příkaz smazán. V případě, že by byla zavírací cena vyšší než zvolená limitní cena, pak bude celý pokyn smazán.

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Asen Jovkov
Asen Jovkov
Medior Account Manager
Contact icon Zavolejte nám
800 877 877
Contact icon Ze zahraničí
+420 234 262 500
Contact icon Napište nám
info@lynxbroker.cz