Jak zadat příkaz jeden ruší všechny?

Jeden-Ruší-Všechny neboli JRV příkaz řídí skupinu zadaných příkazů, které se párují stejným označením v platformě TWS.

Příkazy tedy označíte stejným kódem a pokud bude jeden z nich vyplněn, pak budou ostatní pokyny ve skupině okamžitě zrušeny. Bude-li vyplněn jen z části, pak budou ostatní čekající pokyny proporcionálně zmenšeny o vyplněnou část. Rozhodnete-li se zrušit jeden příkaz ze skupiny, pak automaticky zrušíte všechny pokyny ve skupině. Avšak v případě, že bude jeden z příkazů systémem odmítnut či zrušen, zbyvající pokyny ve skupině jsou stále platné.

Abyste mohli dávat příkazy dohromady, pak je nutné si nejdříve přidat sloupeček Skupina JRV, který najdeme v Globální konfiguraci platformy (Editovat 1 -> Globální konfigurace 2).

1
2
Vybereme Obchodní nástroje 1, Monitor kotací 2 a Výchozí rozvržení 3. V tomto okně zvolíme záložku Sloupce příkazů 4 a napravo v dostupných sloupcích rozklikneme Atributy příkazu 5 a označíme Skupina JRV 6. Kliknutím na Přidat 7 a potvrzením OK 8 se sloupec přidá do platformy.
1
2
3
4
5
6
7
8
Poté se Vám již sloupec Skupina JRV 1 zobrazí v TWS.
1
Vytvoříme si příklad, kdy budeme chtít nakoupit akcie jedné ze tří německých společností – RWE, E.ON nebo Siemens. U všech nákupů si zvolím limitní cenu. Všechny tyto tituly napíšeme do příkazového řádku a zobrazíme jejich kotace. U všech vytvoříme nákupní příkazy a zadáme limitní ceny pro nákup. Ve sloupci Skupina JRV ke všem zapíšeme stejné označení – v našem příkladě GER 1. Nyní již všechny příkazy jeden po druhém můžeme aktivovat kliknutím na Přenést 2.
1
2
Pokud bych chtěl jeden z příkazů zrušit, pak je zruším všechny kliknutím na Zrušit 1.
1
Při zrušení jednoho příkazu se objeví červené pole u všech, což značí zrušení všech pokynů ve skupině GER.
Jestliže se rozhodnu pro nákup titulu za tržní cenu místo čekání na limit, pak pouze v řádku daného titulu změním Typ příkazu z limitního (LMT) na tržní (MKT) 1 a po vyplnění příkazu se zbylé pokyny ze skupiny zruší.
1

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Asen Jovkov
Asen Jovkov
Medior Account Manager
Contact icon Zavolejte nám
800 877 877
Contact icon Ze zahraničí
+420 234 262 500
Contact icon Napište nám
info@lynxbroker.cz