Jak provést konverzi měny?

Poplatky za konverze jsou vždy placeny v základní měně účtu. Pokud tedy například máte základní měnu CZK, tak i za konverzi z EUR do USD budete platit poplatek v CZK. Je tedy vhodné si vždy na účtu nechat v hotovosti ekvivalent několika stokorun v základní měně účtu tak, abyste vždy měli prostředky na zaplacení poplatku za konverzi.

Váš LYNX účet je víceměnový. Můžete tedy obchodovat v mnoha zemích s různými měnami. Vaše obchody jsou vždy provedeny v té měně, ve které je produkt kótován a systém neprovádí při obchodu automatické konverze do příslušné měny.

Mějte na paměti, že investiční účet je určen pro obchodování s investičními instrumenty, není určen primárně ke konverzím měn.

Pokud si na účet vložíte např. 100 000 CZK a chcete obchodovat v USD, pak je u většiny investorů obvyklé, že je jejich první transakcí konverze CZK do USD. Tento článek se věnuje tomu, jak provést měnovou konverzi z CZK do USD, ale stejný princip uplatníte, budete-li provádět konverzi jakýchkoliv jiných měn, kupř. z CZK do EUR nebo z EUR do USD apod.

V záložce Forex najděte měnový pár USD.CZK. Poklikáním na cenu ve sloupci Nabídka 1 vytvoříte kupní příkaz.

Do sloupce Množství 2 zadáte množství v USD, které si přejete koupit za daného kurzu. V našem příkladu níže zadáme 25 000 USD a ve sloupci Hodnota množství 3 je vidět, jaká je hodnota kupovaných USD v CZK (měla by se blížit směňované částce plus poplatku).

Pokud zvolíte příkaz typu Market (MKT)4, bude obchod proveden okamžitě za aktuální tržní cenu. Případně můžete využít limitní pokyn (LMT) a nastavit limitní cenu. V takovém případě bude příkaz na vyplnění čekat do chvíle, kdy bude možné obchod provést za Vámi zvolenou limitní cenu, či cenu lepší.

Důležité je změnit IDEALPRO na FXCONV ve sloupci Destinace 5.

Pokud je příkaz nastaven dle Vašeho přání, potvrďte kliknutím na Přenést 6.

1
2
3
4
5
6
 Objeví se vám zpráva, že jste zadali nižší množství než je lot, tak pouze odklikněte OK.

upozorneni

U LYNX můžete provést konverzi v libovolném objemu.

Pro opačnou konverzi z USD na CZK provedete prodejní příkaz. Pokud byste chtěli směnit CZK do EUR, provedete nákup na páru EUR.CZK.

Při snaze o provedení konverze dostáváte od systému zprávu, že nemáte dostatek hotovosti? Podívejte se prosím do záložky Nejčastější dotazy.

Řízení měnového rizika

Pomocí měnových konverzí můžete snadno řídit měnové riziko svého obchodního účtu. Níže uvedený příklad ukazuje, jaké možnosti pro řízení měnového rizika máte při obchodování s LYNX. Tento způsob řízení je k dispozici pouze pro maržové účty, protože pouze ty umožňují nákup instrumentů za vypůjčené prostředky.

Nabízíme příklad:
Když vložíte 1.000.000 CZK a koupíte americké akcie za 10.000 USD, tržní hodnota Vašeho portfólia bude 1.000.000 CZK a -10.000 USD. A navíc máte ještě otevřenou pozici v akciích ve výši 10.000 USD.

Zobrazení v tabulce je následující:

Lynx Broker

Odstraňte měnové riziko

Po provedení transakce popsané výše jste již pojištěni proti měnovému riziku. Když se totiž kurz USD/CZK sníží, hodnota Vašich amerických akcií i vypůjčených USD poklesne o stejnou výši.

Vypadá to následovně:

Lynx Broker

Za vypůjčení USD platíte úroky. Aktuální úrokovou míru na jednotlivé měny si můžete najít v naší poplatkové struktuře.

Při obchodování v jiné měně než Vámi zvolené základní měně si musíte vybrat, zda se vystavíte měnovému riziku (a neplatíte úroky) či zda se měnovému riziku vyvarujete (ale zaplatíte úroky). Záleží na hodnotě prostředků na Vašem účtu, a proto se každý investor musí rozhodnout, co mu lépe vyhovuje.

Modelový investor

Když vložíte CZK na svůj účet a koupíte si americké akcie, držíte negativní pozici v USD na svém účtu, jelikož jste si je pro uskutečnění obchodu museli vypůjčit.

Abyste zobrazili své měnové pozice, klikněte v obchodní platformě vlevo nahoře na ikonu Účet 1 .

1
Jakmile kliknete na Účet, objeví se Vám pop-up okno, kde se ve čtvrté tučně zvýrazněné hlavičce nachází tabulka Tržní hodnota – Skutečný FX zůstatek.

Vidíme, že tento investor má na účtu svých 1,082,364 USD 3 a má vypůjčeno 3,407 EUR 2 a 13,130 CZK 1.

1
2
3
Jestliže se investor rozhodne přeměnit si např. vypůjčené EUR na CZK, klikne pravým tlačítkem na řádek EUR a vybere možnost Zavřít zůstatek v měně 1.

1
Pokud opět vyskočí pop-up okno, klikněte na OK.

V obchodní platformě investor vídí příkaz k nákupu EUR/CZK (nákup EUR, prodej CZK), který automatický spočítá, kolik CZK je třeba prodat, aby se uzavřela otevřená pozice v EUR.

Příkaz ke konverzi se potvrdí kliknutím na Přenést 1.

1
Nyní může investor znovu zkontrolovat informace o svém účtu kliknutím vlevo nahoře na ikonu Účet.

Pod čtvrtou zvýrazněnou hlavičkou Tržní hodnota – Skutečný FX zůstatek se nachází -105,238 CZK 1 a 1,082,364 USD 2.

1
2
Po provedení konverze se stále nachází na Vašem účtě malý pozitivní zůstatek v jiné než základní měně účtu? Tento zůstatek bude automaticky uzavřen obchodním systémem během několika obchodních dnů. Bližší informace najdete po překliknutí do záložky Nejčastější dotazy.

Váš LYNX účet je víceměnový. Můžete tedy obchodovat v mnoha zemích s různými měnami. Vaše obchody jsou vždy provedeny v té měně, ve které je produkt kótován a systém neprovádí automatické konverze. Mějte na paměti, že investiční účet je určen pro obchodování s investičními instrumenty, není určen primárně ke konverzím měn.

Pokud jste při konverzi postupovali podle níže uvedeného návodu, ale konverzi se vám stále nedaří provést, může to být způsobena několika důvody. Jejich přehled najdete v našem článku zde.

Otevřete si v prohlížeči webovou stránku www.lynxbroker.cz a přihlaste se do Lynx Basic.

Po přihlášení se do platformy LYNX Basic nejprve klikněte na Portfolio 1. Na stránce Portfolio sjeďte mírně dolů a po pravé straně uvidíte Měnové pozice. Klikněte na dvojitou šipku u příslušné měny, kterou chcete  konvertovat 2.

1
2
V příkazovém lístku zvolte měnu do které chcete provést konverzi 1 a požadované množství 2. Nakonec klikněte na Směnit 3.

1
2
3
Zobrazí se příkazový listek, který shrnuje daný obchodní pokyn. Můžete jej samozřejmě upravit, kupř. změnit limitní pokyn na market pokyn, upravit cenu či množství. Kliknutím na Odeslat pokyn 1 dojde ke odeslání.

1
Pokud zvolíte příkaz typu Market (MKT), bude obchod proveden okamžitě za aktuální tržní cenu. Případně můžete využít limitní pokyn (LMT) a nastavit limitní cenu. V takovém případě bude příkaz na vyplnění čekat do chvíle, kdy bude možné obchod provést za Vámi zvolenou limitní cenu, či cenu lepší. Příkazy čekající na vyplnění jsou přeneseny do Aktivních příkazů v sekci Portfolio, kde čekají na vyplnění.

Při snaze o provedení konverze dostáváte od systému zprávu, že nemáte dostatek hotovosti? Podívejte se prosím do záložky Nejčastější dotazy.

Po provedení konverze se stále nachází na Vašem účtě malý pozitivní zůstatek v jiné než základní měně účtu? Tento zůstatek bude automaticky uzavřen obchodním systémem během několika obchodních dnů. Bližší informace najdete po překliknutí do záložky Nejčastější dotazy.

Řízení měnového rizika

Pomocí měnových konverzí můžete snadno řídit měnové riziko svého obchodního účtu. Níže uvedený příklad ukazuje, jaké možnosti pro řízení měnového rizika máte při obchodování s LYNX. Tento způsob řízení je k dispozici pouze pro maržové účty, protože pouze ty umožňují nákup instrumentů za vypůjčené prostředky.

Nabízíme příklad:
Když vložíte 1.000.000 CZK a koupíte americké akcie za 10.000 USD, tržní hodnota Vašeho portfólia bude 1.000.000 CZK a -10.000 USD. A navíc máte ještě otevřenou pozici v akciích ve výši 10.000 USD.

Zobrazení v tabulce je následující:

Lynx Broker

Odstraňte měnové riziko

Po provedení transakce popsané výše jste již pojištěni proti měnovému riziku. Když se totiž kurz USD/CZK sníží, hodnota Vašich amerických akcií i vypůjčených USD poklesne o stejnou výši.

Vypadá to následovně:

Lynx Broker

Za vypůjčení USD platíte úroky. Aktuální úrokovou míru na jednotlivé měny si můžete najít v naší poplatkové struktuře.

Při obchodování v jiné měně než Vámi zvolené základní měně si musíte vybrat, zda se vystavíte měnovému riziku (a neplatíte úroky) či zda se měnovému riziku vyvarujete (ale zaplatíte úroky). Záleží na hodnotě prostředků na Vašem účtu, a proto se každý investor musí rozhodnout, co mu lépe vyhovuje.

Že máte aktuálně na Vašem účtu vypůjčené prostředky a tedy platíte úrok zjistíte tak, že se v sekci Portfolio podíváte po pravé straně do Měnových pozic 1. Pokud zde máte u některé z měn uvedenou zápornou hodnotu hotovosti 2, znamená to, že z danou částku máte vypůjčenou a platíte z ní úroky.

1
2
Pokud chcete zápornou hodnotu hotovosti v některé z měn vyrovnat, stačí provést konverzi podle návodu uvedeného výše.

1. Snažil/a jsem se provést konverzi, ale systém mi píše, že nemám dostatek hotovosti, co s tím?

Tato záležitost bývá nejčastěji způsobena jednou ze čtyř následujících možností:

  1. Nemáte na účtu dostatek hotovosti v základní měně účtu na zaplacení poplatku za konverzi. Poplatky za konverze se vždy platí v základní měně účtu. Pokud na účtu nemáte dostatek hotovosti v základní měně účtu máte 3 možnosti. První z nich je provést konverzi z jiné měny do základní měny účtu, v takovém případě zaplatíte poplatek za tuto konverzi. Druhou je změna základní měny účtu. Základní měnu účtu si můžete změnit ve Správě účtu podle našeho návodu. Tato změna standardně trvá 24 hodin. Třetí možností je provést vklad hotovosti z Vašeho bankovního účtu. Připsání vkladu trvá obvykle 2 až 3 pracovní dny.
  2. Používáte příkaz Market (MKT) a chcete směnit celou částku hotovosti v dané měně. Pokud použijete příkaz typu Market, tak systém automaticky blokuje přibližně 102 % částky, kterou chcete zobchodovat. Pokud chcete směnit veškerou hotovost v dané měně, je potřeba využít příkaz typu limit a zadat limitní cenu.
  3. Vaše hotovost není vypořádaná. Vypořádání konverzí či obchodů s akciemi standardně trvá dva pracovní dny. Během této doby není na hotovostním účtu obvykle možné s těmito prostředky nakládat a je potřeba vyčkat na vypořádání. Toto se netýká maržových účtu. Rozdíly mezi hotovostním a maržovým účtem najdete v našem článku.
  4. Máte na účtu jiné aktivní čekající příkazy. Pokud máte na účtu příkazy, které čekají na vyplnění (například nákupní příkazy se zadanou limitní cenou), tak Vám systém nedovolí zadat nový příkaz, pokud by požadavky na čekající a nový příkaz překročily prostředky na Vašem účtu. Pokud čekající příkazy zrušíte, budete moci nový příkaz zadat.

2. Na účtu mi zbyl malý zůstatek v cizí měně, co s tím mohu dělat?

Systém automaticky a zdarma provádí konverze malých zůstatků, jejichž hodnota je nižší než ekvivalent 5 USD, do základní měny účtu. Pokud Vám tedy na účtu zbyl takto malý zůstatek, systém Vám ho automaticky zkonvertuje do základní měny účtu v řádově jednotkách dnů až týdnů.

3. Po provedení konverze se mi v Portfoliu zobrazuje provedená konverze. Co s tím?

Jedná se o takzvanou virtuální forexovou pozici, která se objevuje ve chvílích, kdy v Lynx Trading jako destinaci použijete možnost “IdealPro” či v platformě Lynx Basic provedete konverzi jiným způsobem, než přes Měnové pozice v záložce Portfolio. Tato virtuální forexová pozice Vám ukazuje, jakým způsobem se vyvíjel kurz daných měn od chvíle, kdy byla konverze provedena.

Pokud chcete virtuální forexovou pozici smazat, je to možné ve stažené platformě Lynx Trading, v Lynx Basic to bohužel možné není.

Pro smazání klikněte v platformě Lynx Trading vlevo nahoře na záložku Účet 1.

1
Vyskočí Vám obrazovka s podrobnostmi o Vašem účtu. Zde sjeďte mírně dolů a uvidíte nadpis s názvem “FX Portfolio – Virtuální FX pozice” 1, kde najdete Vaše virtuální forexové pozice. Pokud chcete virtuální forexou pozici 2 smazat, klikněte na ni pravým tlačítkem a z nabídky zvolte možnost “Nastavit pozici nebo průměrnou cenu”. Do řádku průměrné ceny napište číslo 0 a potvrďte kliknutím na OK. Virtuální pozice z Vašeho účtu přes noc zmizí.

1
2

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Martin Bartoš
Martin Bartoš
Senior Account Manager