Maržové požadavky dle druhu instrumentu

Jako klient společnosti LYNX si otevíráte obchodní účet vedený u společnosti Interactive Brokers (“IB”). Obchodní účet může být hotovostní nebo maržový. V případě maržového účtu IB uplatňuje velmi přísné maržové požadavky. LYNX nemá na fungování této marže žádný vliv, ten má výhradně IB.

IB si vyhrazuje právo odchýlit se ve specifických situacích od standardních maržových požadavků. Velikost odchýlení záleží na složení portfolia a tržních okolnostech.

Short put opce bude držet marži maximálně takovou, kterou účet potřebuje, aby put opce byla zrealizována. Například akcie společnosti A stojí 100 USD. Pokud akcie zadržuje 50% marži, tak ke 100 akciím potřebuje účet marži 5000 USD. Pokud byla prodána put opce, systém zadrží maximálně 5000 USD jako maržový požadavek, tedy stejnou částku, která je potřebná k držení 100 akcií.

Short call opce nebude držet žádnou marži, pokud je tato opce kryta akciemi. Pokud je nekrytá, systém provede zátěžové testy portfolia s různými scénáři a bude jako maržový požadavek držet největší ztrátu, která v těchto scénářích nastane. Více informací o výpočtu marže a zátěžovém testování naleznete v našem článku Jak se vypočítává marže.

Kreditní spready mohou nabývat maximálně rozdílu mezi striky opcí vynásobených množstvím podkladového aktiva a snížených o přijaté prémium. Vezměme si například bull put spread 100/95. Jedná se o kreditní spread, protože prodáváte put opci se strikem 100 a kupujete put opci se strikem 95. Za tento obchod obdržíte trochu prémia. Předpokládejme, že obdržíte prémium ve výši 2,50 USD, tedy celkově prémium ve výši 250 USD. Výpočet bude vypadat takto:

5 (spread mezi striky) x 100 (podkladové akcie) = 500.

500 – 250 = 250.

Maržový požadavek pro tuto pozici bude na Vašem účtu maximálně 250 USD.

IB může vyžadovat vyšší maržové požadavky pro kontrakty / spready s delší expirací kvůli riziku likvidity.

Long opce nebo debetní spready mají maržové požadavky maximálně 100 % zaplacené prémie. IB může uplatnit vyšší požadavky v závislosti na délce trvání a likviditě kontraktů.

Více informací týkajících se maržových požadavků na jednotlivé futures kontrakty najdete na stránkách Interactive Brokers.

Velikost marže pro akcie, ETF a fondy se obvykle pohybuje od 15 % do 100 % hodnoty pozice. Maržové požadavky pro short pozice se obvykle pohybují v rozmezí 30 % až 100 %.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) přijal nová pravidla, která jsou pro retailové klienty obchodující CFD platná od 1. srpna 2018. Profesionální klienty nejsou těmito pravidly ovlivněni. Národní regulační orgány trvale přijaly pravidla ESMA. Tento článek rozebírá tato nová pravidla a jakým způsobem jsou implementována na Vašem obchodním účtu vedeném prostřednictvím LYNX v Interactive Brokres Ireland nebo Interactive Brokers Luxembourg.

Regulace vyžaduje k uspokojení CFD maržových požadavků volnou hotovost a zakazuje klientům využívat na účtu držené cenné papíry jako kolaterál pro CFD pozice. Aby bylo vyhověno těmto regulacím, je na účtech vytvořen samostatný CFD segment, který je možné sledovat v ikoně „Účet“ v platformě TraderWorkstation (TWS) a v aplikaci LYNX Trading. Níže najdete vysvětlení vztahující se k ikoně „Účet“ a maržovým požadavkům pro obchodování se CFD.

CFD je derivátovým kontraktem, což značí nákup či prodej daného kontraktu, a nikoliv samotného podkladu. Při nákupu CFD nedojde k poklesu hotovosti, ale k otevření obchodu je potřeba splnit příslušné maržové požadavky.

Ikona účet v platformě TWS

Ikona „Účet“ v platformě TWS zobrazuje CFD segment, kde je možné ověřit úroveň dostupné hotovosti k otevření CFD pozice. To neznamená, že hotovost je skutečně držena v odděleném segmentu, ale pouze zobrazuje hodnotu volné hotovosti, kterou je možné využít k obchodům se CFD. Tuto hodnotu je možné sledovat v položce Aktuální Dostupné fondy.

Pro každou CFD pozici je hodnota Aktuálních Dostupných fondů snížena o hodnotu CFD maržových požadavků.

ESMA marže a maržové požadavky IBKR

Akcie CFD marže

Index CFD marže

 

Forex CFD marže

Forex CFD Počáteční marže Udržovací marže
Standradní IBKR marže V závislosti na měnovém páru (maržové požadavky viditelné v příkazovém lístku) V závislosti na měnovém páru (maržové požadavky viditelné v příkazovém lístku)
ESMA Minimum 3,33 % pro hlavní měnové páry a 5 % pro ostatní měnové páry 50% počáteční marže
Použitá marže Maximum (IBKR počáteční, ESMA počíteční) Maximum (IBKR udržovací, ESMA udržovací)

Koncentrační minima

Sazba za koncentraci je použita v případě, kdy Vaše portfolio sestává z malého množství CFD pozic nebo dvou velkých pozic dominantní velikosti. Porftolio je zatíženo použitím 30% nepříznivého pohybu u dvou největších pozic a 5% u pozic zbývajících. Celková ztráta je použita jako požadavek na udržovací marži v případě, kdy je toto hodnota vyšší než standardní požadavek.

Likvidace

Likvidace

ESMA vyžaduje, aby IBKR likvidovalo CFD pozice nejpozději, když kvalifikovaný kapitál poklesne pod 50 % počáteční marže použité k otevření pozice. IBKR může pozici uzavřít dříve pokud je jejich pohled na riziko konzervativnější. Kvalifikovaný kapitál pro tento případ zahrnuje CFD hotovost a nerealizovaný CFD P/L (pozitivní či negativní). Vezměte na vědomí, že CFD hotovost neobsahuje hotovost použitou ke splnění maržových podmínek u ostatních instrumentů.

Základem pro výpočet je počáteční marže použitá v době otevření CFD pozice. Jinými slovy se na rozdíl od výpočtů marže pro jiné, než CFD pozice počáteční marže při změně hodnoty otevřené pozice nemění.

IBKR nemůže likvidovat jiné než CFD pozice k pokrytí deficitu u CFD. Naopak IBKR může zlikvidovat CFD pozici k pokrytí deficitu na jiném než CFD instrumentu.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty.

67.6% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.

Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.