Key Information Document (KID)

Od 1. ledna 2023 byl KIID pro fondy (SKIPCP a investiční fondy) nahrazen KID (tj. sdělení klíčových informací podle nařízení PRIIPs ("Key Information Document")). Tento dokument (tj. KID) Vám nyní poskytne ještě více informací o fondech, včetně možných rizik, očekávaných výnosů a dalších důležitých informací. V tomto článku Vám vysvětlíme, jaké jsou mezi nimi rozdíly.

Co byste měli vědět o této změně?

KID vychází z evropských pravidel určených k ochraně drobných investorů. Drobným investorům musí být KID poskytnut. KID Vám poskytuje informace o investování do tzv. balíčků retailových investičních produktů a investičních produktů založených na pojištění (PRIIPs), jako jsou fondy, strukturované produkty a deriváty. KID Vám poskytuje náhled na fungování investičního produktu, ale také náhled na rizika, náklady a výnosy produktu. KID od různých poskytovatelů umožňují porovnat různé investiční produkty.

Povinnost poskytovat KID se již od 1. ledna 2018 vztahuje na většinu investičních produktů, jako jsou strukturované produkty a deriváty. Od 1. ledna 2023 se tato povinnost bude vztahovat i na fondy.

Mezi KID a KIID jsou důležité rozdíly. KID nyní poskytuje ještě více informací o fondu, včetně rizik, očekávaných výnosů a dalších důležitých informací. Zejména viz dále:

  • Produkt

KID Vám poskytne a obsahuje podrobnější popis fondu, včetně i) informací o tom, pro koho je fond určen, ii) prvků, které ovlivňují výnosy, a iii) investiční politiky fondu.

  • Rizika & Identifikátory

Rizika jsou podrobněji popsána v KID, například tržní a úvěrové riziko. KID dále obsahuje souhrnný ukazatel rizik (SRI).

  • Očekávaný výnos

KID obsahuje informace o očekávaném výnosu. Informace o očekávaném výnosu jsou vysvětleny pomocí možných budoucích scénářů (např. negativních nebo pozitivních scénářů).

  • Náklady

KID obsahuje další informace o nákladech fondu. Například vstupní a výstupní poplatky, fixní poplatky a transakční náklady. V KID je rovněž uveden vliv nákladů na výnosy.

Kromě těchto kategorií obsahuje KID další informace, například výslovný odkaz na příslušný prospekt a internetové stránky správce.

Vzhledem k tomu, že povinnost zajistit větší transparentnost a lepší správu produktů byla rozšířena i na investiční fondy a ETFs, mohlo by se stát, že v případě chybějícího KID bude obchodování s některými těmito produkty znemožněno. Uzavření stávajících pozic, ať už úplné nebo částečné, je přesto stále povoleno.

Kde najdu dokument s klíčovými informacemi (KID) k určitému produktu?

V obchodní platformě LYNX+ naleznete příslušný KID dokument na stránce s přehledem produktu.

V rámci obchodní platformy Trader Workstation (TWS) je také možné si zobrazit KID dokument. Kliknutím pravým tlačítkem myši na název produktu se Vám otevře nabídka. Nejprve je zapotřebí najet myší na položku Financial Instrument Info a následně zvolit Podrobnosti.

Ve správě účtu lze také vyhledat příslušné KID dokumenty. Nejprve je zapotřebí kliknout na Help 1 a zvolit Support Center 2. Následně je zapotřebí vybrat položku PRIIPS Kid 3.

1
2
3

Mohu obchodovat s americkými ETFs prostřednictvím LYNX?

Prostřednictvím LYNX není možné obchodovat s americkými, kanadskými, mexickými, hongkongskými a australskými ETFs. Stále je však možné držet nebo uzavřít již otevřené pozice.

EU nařízení PRIIPs o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou vyžaduje, aby emitenti těchto produktů zveřejnili takzvaný dokument s klíčovými informacemi (KID), který je k dispozici pro každý jimi nabízený produkt v úředním jazyce Vaší země. Většina těchto emitentů tyto dokumenty nezveřejňuje. Z tohoto důvodu nemohou retailoví klienti tyto produkty přímo nakupovat.

Zkratka PRIIPs znamená Packaged Retail Investment and Insurance-Based Products. Jedná se tedy o strukturované retailové investiční produkty a pojistné produkty s investiční složkou, které podléhají investičnímu riziku.

Primárně mezi ně patří:

  • Strukturované finanční produkty, jako jsou opce, které jsou součástí pojistných smluv, cenných papírů nebo bankovních produktů;
  • Finanční produkty, jejichž hodnota je odvozena od referenčních hodnot, jako jsou akcie nebo směnné kurzy (deriváty);
  • Uzavřené a otevřené investiční fondy;
  • Produkty pojištění investičního typu, jako je investiční životní pojištění a hybridní produkty;
  • Nástroje vydané SPV společnostmi (Special Purpose Vehicles)

PRIIPs nařízení se tedy nevztahuje pouze na ETFs, ale ve zbytku této stránky se zaměříme pouze na tento typ produktu.

Cílem bylo posílit ochranu a obnovit důvěru retailových investorů ve finanční trh zvýšením transparentnosti. Ustanovení mají být používána ve všech členských státech EU od 31. prosince 2016. Povinnosti vyplývající z nařízení platí od 1. ledna 2018 a týkají se pouze neprofesionálních investorů.

Jednou z klíčových součástí nařízení je způsob výpočtu a prezentace údajů v dokumentu s klíčovými informacemi (KID). Tento dokument má retailovým investorům v rámci EU umožnit lepší porozumění klíčových vlastností a rizik u výše uvedených investičních produktů. Kromě toho má KID usnadnit jejich srovnatelnost.

Emitenti ETFs musí neprofesionálním klientům poskytnout potřebné dokumenty podle klasifikace MIFID. Bez jejich předložení nebudou jejich produkty zpřístupněny k obchodování neprofesionálním klientům.

Zdá se, že mimoevropští emitenti se nechtějí kvalifikovat jako “poskytovatelé“ pro evropské občany, jelikož by museli splnit všechny další související právní povinnosti. Právě tyto a další právní povinnosti brání neevropským emitentům v poskytování KID, neboť nic nenasvědčuje tomu, že by požadovaný překlad byl pro emitenty překážkou vstupu na evropský trh.

Jako retailový klient nemůžete přímo obchodovat s americkými, kanadskými, mexickými, hongkongskými a australskými ETFs prostřednictvím LYNX. Podle směrnice MiFIR jsou tyto produkty dostupné pro obchodování pouze profesionálním investorům. 

Klasifikace na profesionálního investora především závisí na množství provedených obchodů, hodnotě účtu a pracovních zkušenostech ve finančním sektoru. Podrobnější informace naleznete zde.

Jak zjistit, na které produkty se vztahují obchodní omezení

V obchodní platformě LYNX+ se při pokusu o odeslání příkazu zobrazí toto upozornění:

V obchodní platformě TWS naleznete vedle tickeru symbol NT. Při najetí myší na tento symbol se zobrazí chybové hlášení, že tento produkt není k dispozici pro obchodování.

Po vyhledání finančního instrumentu se v dolní části stránky zobrazí oznámení. Toto oznámení zmizí, jakmile začnete na stránce s vyhledaným instrumentem listovat.

Po kliknutí na tlačítko Trade Notice se zobrazí shodné chybové hlášení jako na ostatních platformách.

Pro většinu ETFs obchodovaných na amerických trzích existují alternativy, které jsou dostupné pro retailové klienty. Seznam některých nejoblíbenějších amerických ETFs a jejich evropské alternativy naleznete v tabulce níže:

Americké ETFTickerISINSprávceEvropská alternativaSymbolISINSprávce
SPDR S&P 500 ETFSPYUS78462F1030S&P GlobalSPDR S&P 500 UCITS ETFSPY5IE00B6YX5C33S&P Global
ISHARES CORE S&P 500 ETFIVVUS4642872000BlackrockISHARES CORE S&P 500IUSAIE0031442068Blackrock
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1QQQUS46090E1038InvescoInvesco EQQQ Nasdaq 100 UCITS ETFEQQQIE0032077012Invesco
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETFIWMUS4642876555S&P GlobalSPDR RUSSELL 2000 US S/CZPRRIE00BJ38QD84S&P Global
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOTLTUS4642874329BlackrockISHARES USD TRES 20PLUS YRIS04IE00BSKRJZ44Blackrock
KraneShares CSI China InternKWEBUS5007673065KraneSharesKRANESHARES CSI CHINA INTRNTKWEBIE00BFXR7892KraneShares
ENERGY SELECT SECTOR SPDRXLEUS81369Y5069S&P GlobalSPDR S&P US ENERGY SELECTZDPEIE00BWBXM492S&P Global
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGYICLNUS4642882249BlackrockISHARES GLOBAL CLEAN ENERGYINRGIE00B1XNHC34Blackrock
iShares Core MSCI Emerging MarketsIEMGUS46434G1031BlackrockISHARES CORE EM IMI ACCCEBLIE00BKM4GZ66Blackrock
iShares MSCI EM Asia UCITS ETFAIAUS4642884302BlackrockiShares MSCI EM Asia UCITS ETFIE00B5L8K969Blackrock
EMERGING MRKTS INTERNET & ECEMQQUS3015058890HANetfEM INTRNET & ECOMM UCITS ETFEMQQIE00BFYN8Y92HANetf
SPDR EURO STOXX 50 ETFFEZUS78463X2027S&P GlobalISHARES CORE EURO STOXX 50EUN2IE0008471009Blackrock
iShares MSCI Australia UCITS ETFEWAUS4642861037BlackrockISHARES MSCI AUSTRALIASAUSIE00B5377D42Blackrock
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-UVEUUS46138G6310InvescoInvesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETFEQQJIE00BMD8KP97Invesco
ZKB SILVER ETFSLVUS46428Q1094BlackrockZKB SILVER ETF AA USDZSILUSCH0183136008ZKB
SPDR GOLD SHARESGLDUS78463V1070S&P GlobaliShares Gold ETFCSGOLDCH0104136236Blackrock
VANECK GOLD MINERS ETFGDXUS92189F1066VanEckVANECK GOLD MINERS ETFGDX1IE00BQQP9F84VanEck
ISHARES MSCI INDIA ETFINDAUS46429B5984BlackrockAmundi ETF MSCI India UCITSCI2LU1681043086Amundi
ISHARES MSCI CHINA ETFMCHIUS46429B6719BlackrockHSBC MSCI China UCITS ETFCNYIE00B44T3H88HSBC
PROSHARES ULTRAPRO QQQTQQQUS74347X8314ProSharesWT NASDAQ 100 3X DLY LVRGDQQQ3IE00BLRPRL42WisdomTree
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQSQQQUS74347G4322ProSharesWT NASDAQ 100 3X DAILY SHORTQQQSIE00BLRPRJ20WisdomTree
iShares MSCI Brazil Capped ETFILFUS4642873909iSharesISHARES MSCI EM LATAMDLTMIE00B27YCK28Blackrock
ISHARES MSCI BRAZIL ETFEWZUS4642864007iSharesISHARES MSCI BRAZILIBZLIE00B0M63516Blackrock
iShares MSCI Canada ETFEWCUS4642865095iSharesISHARES MSCI CANADA ACCSXR2IE00B52SF786Blackrock
ISHARES MSCI EMERGING MARKETEEMUS4642872349iSharesiShares Core MSCI EM Markets IMI ETFEMIMIE00BKM4GZ66Blackrock
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETFMOATUS92189F6438VanEckVANECK MORNINGST US MOAT ETFMOATIE00BQQP9H09Vaneck
Vanguard FTSE Emerging Markets -ETF-VWOUS9220428588VanEckVanguard FTSE Emerging Markets ETFVFEMIE00B3VVMM84Vanguard
VANGUARD S&P 500 ETFVOOUS9229083632VanguardVANG S&P500 USDDVUSAIE00B3XXRP09Vanguard
Xtrackers Har CSI 300 China A-Shares ETFASHRUS2330518794XtrackersXtrackers CSI300 Index ETFXCHALU0779800910Xtrackers
Amplify Transformational Data SharingBLOKUS0321086078Amplify ETFsFirst Trust Indxx Innovative Transaction &ampBLOKIE00BF5DXP42Amplify ETFs
DIREXION DLY S&P 500 BULL 3XSPXLUS25459W8626DirexionWT S&P 500 3X DLY LEVERAGED3USLIE00B7Y34M31WisdomTree
ETFMG PRIME CYBER SECURITY EHACKUS26924G2012Pure FundsL&G CYBER SECURITY UCITS ETFISPYIE00BYPLS672L&G
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETFFXIUS4642871846iSharesHSBC MSCI China UCITS ETFCNYIE00B44T3H88HSBC
iShares MSCI China ETFMCHIUS46429B6719iSharesHSBC MSCI China UCITS ETFCNYIE00B44T3H88EUR
iShares MSCI Indonesia ETFEIDOUS46429B3096iSharesLYXOR MSCI INDIA UCITS ETFINRFR0010361683Lyxor
iShares Nasdaq Biotechnology ETFIBBUS4642875565BlackrockINVESCO NASDAQ BIOTECHSBIOIE00BQ70R696EUR
ProShares Ultra Silver -ETF-AGQUS74347W3530ProSharesWT SILVER 2X DAILY LEVERAGEDLSILJE00B2NFTS64WisdomTree
ROBO Gl Robotics &ampROBOUS3015057074Reality SharesFirst Trust Indxx Innovative Transaction &ampBLOKIE00BF5DXP42First Trust

ETFs obchodovaná na evropských trzích mohou mít odlišné vlastnosti než jejich protějšky v USA. Mezi ně patří mimo jiné rozdílné referenční indexy, metody kopírování nebo váhy jednotlivých složek indexu. Rozdíly ve výkonnosti a struktuře poplatků mohou být důsledkem měnového zajištění nebo odlišné správy burzovně obchodovaného fondu.

LYNX se snaží informovat své klienty nejlepším možným způsobem. Přestože Centru podpory věnujeme maximální možnou péči a využíváme k tomuto účelu co nejspolehlivější zdroje, nemůžeme zaručit správnost, shodu nebo úplnost obsahu.

Uvedené informace a údaje slouží výhradně k lepšímu pochopení poskytovaných služeb společností LYNX a nevyplývají ze zákonné povinnosti. Výslovně nepředstavují investiční doporučení k nákupu nebo prodeji kteréhokoli z uvedených cenných papírů.

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Asen Jovkov
Asen Jovkov
Medior Account Manager
Contact icon Zavolejte nám
800 877 877
Contact icon Ze zahraničí
+420 234 262 500
Contact icon Napište nám
info@lynxbroker.cz