Dividendy

Dividenda představuje podíl na zisku vyplacený akciovou společností držiteli cenného papíru.

Důvěryhodné informace lze nalézt na webových stránkách dané společnosti v sekci pro investory ("Investor Relations").

Dividendy představují rozdělení zisku společnosti. Výši a datum výplaty dividendy určuje sama společnost. Obvykle se bývá rozdělena pouze část celkového zisku společnosti.

O výši dividend a termínech jejich výplaty se rozhoduje na valné hromadě příslušné společnosti. Evropské společnosti obvykle vyplácení dividendy ročně, zatímco u angloamerických společností investoři obdrží dividendu každé čtvrtletí.

Níže naleznete nejběžnější způsoby výplaty dividend:

Dividendy v hotovosti

Hotovostní dividenda představuje podíl na zisku podniku. Dividendy podléhají srážkové dani, která je stržena u zdroje distribuce. Čistá dividenda je poté připsána na účet.

O výši a termínu výplaty dividendy se obvykle rozhoduje na valné hromadě.

Akciová dividenda

Akciová dividenda představuje výplatu dividendy v akciích místo hotovosti. Tato forma výplaty dividendy bývá nazývána Payment In Lieu of a Dividend.

Mimořádná dividenda nebo mimořádné rozdělení výnosu

Mimořádná dividenda je nepravidelná výplata hotovosti nebo akcií, obvykle v důsledku neopakující se události. Společnosti tak distribuují zisky nebo výnosy z mimořádných akcí, jako jsou prodeje aktiv nebo spin offs.

Sledování dividend

Přečtěte si o výplatách dividend a jejich možnostech zobrazení v našich obchodních platformách. Seznamte se také s možnostmi výplaty dividend:

LYNX+

Přehled vyplacených dividend v hotovosti naleznete v platformě LYNX+ v sekci Přehled pohybů hotovosti.

Mobilní aplikace LYNX Trading

Aplikace LYNX Trading zobrazuje nároky na dividendy na kartě MKT. VALUE v okně Account.

Trader Workstation (TWS)

Nároky na dividendu jsou zobrazeny v okně Účet, které se nachází v levém horním rohu platformy TWS.

V tabulce Tržní hodnota – Skutečný FX zůstatek naleznete v sloupci Přijaté dividendy částku, která Vám bude vyplacena.

Výplata dividend ve formě nových akcií

Při výplatě dividend v akciích máte právo získat nově vydané akcie prostřednictvím práva na úpis. Práva na úpis jsou obvykle zaznamenána jako pozice přímo ve Vašem portfoliu a lze si je tak zobrazit v okně Účet nebo v záložce Portfolio.

Korporátní akce také naleznete ve Správě účtu po kliknutí vpravo nahoře na Help a zvolení Support Center. Následně je zapotřebí zvolit možnost Corporate Action Manager, která se nachází v dolní části stránky.

V Corporate Action Manageru si můžete vybrat, zda si chcete prohlédnout již probíhající, nadcházející nebo předešlé korporátní akce.

Správa účtu

Veškeré výplaty dividend a další korporátní akce se zobrazují ve výpisu z účtu, který si lze vygenerovat přímo ve Správě účtu. Podrobný návod na vygenerování výpisu z účtu naleznete v Centru podpory nebo kliknutím na odkaz zde.

Jakmile systém obdrží informaci, že Vám má přijít dividenda, bude Vám o tom ve Správě účtu zaslané oznámení. Chcete-li si zobrazit obdržená oznámení klikněte po přihlášení do Správy účtu na symbol zvonečku v pravém horním rohu.

Často kladené dotazy

Využití předkupních práv, a tím i nákup akcií, je zpravidla dobrovolnou možností. Obecně platí, že pokud nejsou předkupní práva využita, jejich platnost zaniká. Vypršení platnosti a (případné) výnosy z nich jsou uvedeny v sekci Corporate Actions ve výpisu z účtu. Návod na vygenerování výpisu z účtu naleznete zde.
Způsob vyplácení dividendy si určuje sama společnost. Některé firmy umožňují volbu mezi hotovostní a akciovou dividendou. Upozorňujeme, že z regulatorních nebo technických důvodů můžete být z korporátních akcí (např. navýšení kapitálu) vyňati.
Upisovací poměr udává, v jakém poměru jsou práva uplatnitelná vzhledem k počtu nových akcií. Poměr 10:1 znamená, že 10 předkupních práv umožňuje nákup 1 nové akcie. Ve výpisu z účtu se v sekci Corporate Actions  zobrazuje jak počet, tak i poměr předkupních práv.
Obdržené dividendy si lze zobrazit v podstatě na všech našich obchodních platformách. Pro podrobnější informace ohledně korporátních akcí je zapotřebí se přihlásit do Corporate Action Manageru ve Správě účtu nebo navštívit sekci Investor Relations na webové stránce příslušné společnosti.
Dokdy musíte vlastnit akcie, abyste měli nárok na dividendu? Jak dlouho je musíte držet? Kdy budou dividendy připsány na Váš účet? Bližší informace ohledně připisování dividend naleznete zde.
Nevíte, v jaké výši Vám bude stržena srážková daň? Zda pro společnosti typu Limited Partnership lze použít formulář W-8BEN? Jak funguje zdanění dividend u ADRs? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek naleznete zde.

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Asen Jovkov
Asen Jovkov
Medior Account Manager
Contact icon Zavolejte nám
800 877 877
Contact icon Ze zahraničí
+420 234 262 500
Contact icon Napište nám
info@lynxbroker.cz