Co je to marže?

Marže je forma zálohy (kolaterálu) držená brokerem, určená pro obchody s finančními instrumenty.


Investoři, kteří chtějí nakupovat akcie s využitím pákového efektu, použijí svůj kapitál jako zástavu pro obchodování s vypůjčenými penězi. Prostředky, které jsou využity pro marži (anglicky margin), nelze použít pro otevření jiných pozic. Pokud hodnota účtu nestačí k pokrytí maržových požadavků na udržení pozic, má společnost Interactive Brokers právo likvidovat pozice, aby ochránila svůj kapitál.

Obecně platí, že pro otevření pozice na maržovém účtu musíte mít k dispozici dostatečné finanční prostředky na pokrytí počáteční marže (initial margin) dané pozice. Aby mohla být pozice otevřena, musí být zvýšení počáteční marže způsobené otevřením nové pozice nižší, než jsou dostupné fondy (available funds). Dostupné fondy se vypočítají jako Majetek s hodnotou půjčky (Equity with Loan Value) mínus počáteční marže. Ve chvíli, kdy jsou dostupné fondy záporné, systém vám nedovolí otevřít novou pozici.

Abyste mohli držet své otevřené pozice, musí být hodnota vaší nadměrné likvidity (excess liqudity) kladná. Nadměrná likvidita se vypočítá jako Majetek s hodnotou půjčky mínus udržovací marže (maintenance margin). V případě kdy je nadměrná likvidita záporná (majetek s hodnotou půjčky je nižší než udržovací marže), dostáváte margin call a broker vám může uzavřít vaše pozice. Je tedy potřeba hodnotu nadměrné likvidity sledovat a řešit její pokles s dostatečným předstihem.

Obchodování s využitím marže může být riskantní, stejně jako se může jednat o způsob, jak zvýšit zisky. Při obchodování s marží může IB používat vaše finanční instrumenty. Není k tomu třeba žádné výslovné povolení.

Zde je jednoduchý příklad:

Investor s hodnotou účtu ve výši 3 000 EUR chce nakoupit akcie na marži v celkové hodnotě 10 000 EUR. Broker požaduje pro tuto pozici marži ve výši 2 500 EUR. Případné zisky z akcií v hodnotě 10 000 EUR by připadly investorovi, zatímco broker se chrání tím, že k udržení pozice požaduje hodnotu účtu alespoň 2 500 EUR. Pokud by hodnota účtu investora klesla pod 2 500 EUR, tedy pokud by ztráta na akciové pozici byla alespoň 500 EUR, broker má právo část pozice zlikvidovat, aby ochránil kapitál, který investorovi půjčil.

V širším smyslu lze marži také využít k převzetí závazků, aniž by byla dostupná hotovost k jejich plnění.

Jedná se o případ obchodování s futures kontrakty nebo prodeje opcí. Marže a s ní spojená finanční páka vám při úspěšném obchodování pomáhá zvyšovat zisky, ale zároveň vede k nárůstu ztrát, když se trh vyvíjí proti vašim pozicím. Pákový efekt popisuje vliv zadlužení na návratnost investice: Dodatečný dluh může zvýšit výnosnost investice. To platí do té doby, dokud je celková návratnost projektu vyšší než náklady na dodatečný dluh. Zde je zjednodušený příklad toho, jak může pákový efekt ovlivnit vaši návratnost:

Vezměme si účet s celkovým zůstatkem 10 000 EUR. Maržový účet dává možnost investovat více, než je kapitál, který investor vložil, například 20 000 EUR. Účet má nyní dvojnásobnou páku (20 000 investice děleno 10 000 vkladem). Nárůst hodnoty o 1 % vede k zisku 200 EUR (1 % krát 20 000). Pokles hodnoty o 1 % povede rovněž ke ztrátě ve výši 200 EUR. Toto je zjednodušený příklad toho, jak může finanční páka zvýšit zisky, ale také vést k větším ztrátám. Pákový efekt je zkrátka dvousečná zbraň.

Hotovostní vs. maržový účet

Hotovostní účet je typ účtu, který investorovi neumožňuje půjčit si žádné prostředky.

Hotovostní účet neumožňuje investorovi půjčit si finanční prostředky, tedy investor nemůže investovat více, než kolik prostředků má na účtu. Některé produkty, jako např. prodej nekrytých call opcí (prodej opce bez držení podkladového cenného papíru), nelze na hotovostním účtu obchodovat. U hotovostního účtu musí investor také vyčkat na běžné vypořádání hotovosti z transakcí. To znamená, že po prodeji akcie může investor tyto prostředky reinvestovat až po jejich vypořádání (obvykle 2 pracovní dny po transakci, T+2).

Hotovostní účty jsou rovněž omezeny s ohledem na obchodní produkty kótované/denominované v různých měnách. Jelikož na tomto typu účtu není povoleno půjčování, musí investoři vlastnit měnu, ve které chtějí určitý produkt koupit. To znamená, že chce-li investor nakoupit akcie ve Spojených státech, musel by si například eura před zadáním příkazu převést na americké dolary a počkat na vypořádání hotovosti.

Maržový účet naproti tomu poskytuje větší flexibilitu při obchodování výměnou za úrok účtovaný při vypůjčení prostředků od brokera.

S maržovým účtem mohou klienti investovat tolik, kolik jim broker dovolí. Omezení ze strany brokera je v podobě maržových požadavků.

Maržové účty umožňují investorům obchodovat se všemi produkty, pokud mají dostatečné prostředky a likviditu požadovanou brokerem. Dále mohou reinvestovat své prostředky ihned po uzavření pozice, čímž si fakticky půjčí prostředky od brokera až do vypořádání transakce. Na maržovém účtu si také mohou půjčit měny k zajištění měnového rizika a mohou nakupovat produkty uvedené v jiných měnách, aniž by danou měnu vlastnili.

Obchodování na marži může výrazně zvýšit vaše zisky, ale i ztráty. Při obchodování s marží může IB používat vaše finanční instrumenty. Není k tomu třeba žádné výslovné povolení.

K obchodování na marži, je nutné splnit požadavky týkající se zkušeností, investičního profilu, obchodních oprávnění a požadavky na hodnotu účtu.

Intradenní maržové půjčky jsou bezúročné. Úroky se účtují za půjčky přes noc. Úrokové sazby najdete v naší poplatkové struktuře.

V tabulce níže naleznete základní rozdíly mezi oběma typy účtů:

Hotovostní účet IBIEMaržový účet IBIE
Minimální věk 18 letMinimální věk 21 let
akcie / ETF / podílové fondy
Penny Stocks
dluhopisy
warranty
nákup opcí a vypsané kryté opce
měnové konverze
akcie / ETF / podílové fondy
Penny Stocks
dluhopisy
warranty
opce
měnové konverze
futures
Opce na futures
CFD
(pákový forex)
kovy
komplexní a pákové ETP
Žádný minimální požadovaný zůstatek účtu minimální hodnota účtu 2000 EUR pro maržový účet, v opačném případě se účet chová jako hotovostní
žádné obchodování na marži: potřeba mít vypořádanou hotovost v měně obchoduSystém marží IBIE založený na riziku + ESMA CFD pravidla + maržové požadavky pro futures
Dostupné prostředky pro obchodování s CFD: volná hotovost
vypořádání: T+1 pro opce, futures a opce na futures, ostatní T+2vypořádání: T+1 pro opce, futures a opce na futures, ostatní T+2
prostředky dostupné před vypořádáním.
Prodej na krátko není k dispoziciProdej na krátko je k dispozici
Daytrading není vhodný (nutnost vypořádání
T+2)
Daytrading je dostupný
Jednoduchá struktura účtu: Účet cenných papírůDuální struktura účtu: Účet cenných papírů a CFD účet (pokud je zvolen)

Upozornění:

LYNX se snaží své klienty informovat tak, jak je možné. Přes skutečnost, že LYNX věnuje potřebnou péči při sestavování a vedení centra podpory, využíváním zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé. LYNX nemůže zaručit přesnost, úplnost a soulad poskytovaných informací se skutečností. Informace a údaje jsou LYNX poskytovány pouze pro informační účely za účelem zlepšení uživatelského komfortu a nepředstavují další službu s jakýmikoliv závazky společnosti LYNX.

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost LYNX neposkytuje žádnou záruku ani neodpovídá za zákonnost, kvalitu, funkčnost, úplnost nebo přesnost prezentovaných či poskytnutých informací a údajů. Za výpočet a uplatňování maržových požadavků je jako executing broker odpovědná výhradně společnost Interactive Brokers.

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Asen Jovkov
Asen Jovkov
Medior Account Manager
Contact icon Zavolejte nám
800 877 877
Contact icon Ze zahraničí
+420 234 262 500
Contact icon Napište nám
info@lynxbroker.cz