Jaká je časová platnost příkazů?

Jednou z charakteristik každého příkazu je jeho doba platnosti.

Při obchodování akcií si můžete zvolit z několika druhů časové platnosti příkazu. Pro platformu LYNX+ jsou k dispozici možnosti DAY, GTC a GTD.

DAY – Příkaz se zruší pokud není umístěn na trh do konce obchodního dne.

GTC (Goog-Till-Canceled) – Příkaz je platný až do chvíle, kdy se uskuteční nebo je zrušen. GTC příkaz bude autoamticky zrušen pokud dojde ke štěpení akcie, nebo pokud se 90 dní nepřihlásíte do obchodní platformy.

OPG – Pomocí OPG můžete zadat pokyny MOO (Market-On-Open neboli nákup při otevření trhu za tržní cenu) nebo LOO (Limit-On-Open neboli limitní příkaz při otevření trhu).

IOC (Immediate-Or-Cancel) – Okamžité vyplnění po zadání příkazu. Pokud bude okamžitě vyplněna jenom část, pak se zbývající část ruší.

GTD (Good-Till-Date) – Příkaz je platný v systému do jeho vyplnění nebo do zavření trhu předem zadaného dne. Zadejte den, který je limitní pro vyplnění příkazu.

DTC (Day-Till-Cancelled) – Podobný příkaz dennímu pokynu, kde namísto zrušení příkazu a jeho smazaní pokud není během obchodního dne vyplněn dochází ke smazání příkazu z burzy, ale v platformě TWS zůstává.

FOK (Fill-Or-Kill) – Pokud není celý příkaz okamžitě vyplněn, je celý smazán.

Níže si také můžete zvolit možnost Umožnit vyplnění pokynu mimo řádné obchodní hodiny. Pokud tato možnost zůstane nezaškrtnutá, pak se pokyn může vyplnit pouze, když je burza otevřená. Mimo řádné obchodní hodiny je možné vyplnit pouze příkaz typu limit.

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Asen Jovkov
Asen Jovkov
Medior Account Manager
Contact icon Zavolejte nám
800 877 877
Contact icon Ze zahraničí
+420 234 262 500
Contact icon Napište nám
info@lynxbroker.cz