Co je Americký depozitní certifikát (ADR)?

Americký depozitní certifikát (ADR) je převoditelný certifikát vydaný americkou bankou, který představuje určitý počet akcií zahraniční akciové společnosti. Jedná se o fyzický certifikát, který prokazuje vlastnictví amerických depozitních akcií (ADS).

ADS je forma vlastnictví akcií v neamerické společnosti denominovaná v USD. Představuje tak zahraniční akcie společnosti uložené v depozitní bance.

ADRs se obchodují na americkém akciovém trhu v USD. Výplaty dividend, pokud je společnost vyplácí, taktéž probíhají v této měně.

ADRs lze převést na kmenové akcie prostřednictvím Správy účtu v sekci "Message Center".

ADR nabízí možnost obchodovat zahraniční akcie na jednom trhu, a to konkrétně na americkém. Naopak globální depozitní certifikáty, známé jako GDR, umožňují přístup na dva nebo více trhů (nejčastěji na americký a evropský).

Co potřebujete vědět o ADRs?

ADRs usnadňují investorům obchodování akcií zahraničních společností, které by jinak pro ně nemusely být dostupné.

Zahraničním společnostem umožňují přilákat investory a kapitál, aniž by se musely starat o zalistování jejich akcií na amerických burzách.

Vlastnit ADR není zcela totožné jako vlastnit samotnou akcii. ADR je certifikát denominovaný v USD, který je navázán na cenu podkladové akcie.

Poměr ADR vůči akciím stanoví emitující banka, obvykle však bývá 1:1. Některé, ale ne všechny, ADRs vyplácejí dividendy.

Celkově vlastnictví ADR nepředstavuje vlastnictví samotné akcie. ADR však následuje cenu akcie a nabízí investorovi možnost geograficky diverzifikovat své portfolio.

Nesponzorovaná ADRs

Jsou vydané depozitní bankou bez přímé spolupráce s akciovou společností. Společnost tedy nemá povinnost zveřejňovat korporátní zprávy v anglickém jazyce. Také nemusí poskytovat finanční výsledky podle amerických účetních standardů. Tento druh ADRs bývá obvykle méně likvidní.

Sponzorovaná ADRs (Level 1)

Level 1 ADRs se obchodují na amerických mimoburzovních trzích (OTC). K jejich emisi není zapotřebí kompletní registrace u SEC, a ani není vyžadováno, aby společnost vykazovala své finanční výsledky podle amerických účetních standardů.

Sponzorovaná ADRs (Level 2 & 3)

Sponzorovaná ADRs (Level 2 & 3) mohou být obchodovány na amerických regulovaných burzách. Zahraniční společnost se musí registrovat u SEC, vydávat finanční výkazy v souladu s americkými účetními standardy, pravidelně zveřejňovat výroční zprávy a další informace v anglickém jazyce.

Vše, co potřebujete vědět o obchodování ADRs přes LYNX.

 

Jak zjistím, zda se jedná o akcii nebo ADR v platformě LYNX+? 

  • Do vyhledávacího pole v pravém horním rohu zadejte ticker, ISIN nebo název společnosti. 1
1
  • V popisu titulu byste měl na konci vidět “ADR“. 2
2

Jak zjistím, zda se jedná o akcii nebo ADR v platformě TWS?

  • Zadejte ticker, ISIN nebo název společnosti na prázdný řádek a stiskněte Enter.
  • Klikněte pravým tlačítkem myši na řádek s přidaným cenným papírem, kurzorem myší najeďte na "Financial Instrument Info" a následně zvolte možnost "Popis". 1
1
  • V řádku Stock type naleznete, že se jedná o ADR. 2 Také zde naleznete informaci o zemi emitenta. 3.
3
2

Jak zjistím, zda se jedná o akcii nebo ADR v mobilní aplikaci?

  • Do vyhledávacího pole v pravém horním rohu zadejte ticker, ISIN nebo název společnosti.
  • Na konci popisu titulu uvidíte "ADR". 1
1

Co je pass-through fee?

Majitelé účtů s pozicemi v amerických depozitních certifikátech (ADRs) by si měli být vědomi, že za držení těchto cenných papírů jsou účtovány pravidelné poplatky. Dané poplatky si účtuje banka za poskytování služeb jako správce ADR.

Tyto služby obvykle zahrnují inventarizaci zahraničních akcií, které jsou podkladovým aktivem ADR, správu veškerých registračních služeb, dodržování předpisů a vedení záznamů.

V minulosti mohly banky tyto poplatky strhávat pouze z vyplacených dividend. Vzhledem k tomu, že ne všechny společnosti vyplácejí dividendy pravidelně, nebyly banky schopny poplatky za držení ADRs vybírat.

V důsledku toho získala Depository Trust Company (DTC) v roce 2009 od SEC souhlas, aby jménem bank strhávala tyto poplatky u společností, které dividendu nevyplácejí.

DTC vybírá dané poplatky od brokerů, kteří pro své klienty drží ADRs. Lze je označit jako “průchozí“ poplatky (pass-through fees), jelikož je jejich cílem, aby broker tyto poplatky přenesl na své klienty.

Pokud držíte v portfoliu ADR, které vyplácí dividendy, výše uvedené poplatky budou automaticky strženy z vyplacených dividend.

V případě, že držíte v portfoliu ADR, které nevyplácí dividendy, budou Vám poplatky strženy přímo z Vašeho účtu.

Tuto informaci naleznete ve výpisu z účtu (Activity Statement) v sekci Fees.

Některá ADRs lze konvertovat přímo na akcie.

Držitelé akcií mohou rovněž požádat o konverzi těchto akcií do ADRs.

Pokud je konverze k dispozici, obdržíte informační zprávu prostřednictvím Správy účtu. Níže naleznete návod, jak se dostat do sekce Corporate Action v Message Center.

Corporate Action Manager

Pokud je ADR způsobilé pro konverzi na kmenové akcie, naleznete v Corporate Action sekci Conversion.

Pokud v Corporate Action neobdržíte upozornění, že ADR lze konvertovat na kmenové akcie, znamená to, že ADR není prozatím konvertibilní.

Vezměte prosím na vědomí, že s konverzí mohou být spojeny poplatky.

Často kladené dotazy

Ne, pro provedení konverze nevyžadujeme minimální hodnotu ADR nebo podkladových akcií.

Klienti nás mohou kontaktovat e-mailem a uvést, které ADR chtějí převést a jaké množství. Po obdržení e-mailu necháme společnost Interactive Brokers prověřit možnou konverzi. Společnost LYNX se Vám ozve zpět a bude vás informovat, zda je toto ADR způsobilé ke konverzi či nikoliv.

Žádost bude po odeslání předána zpracovateli. Většina žádostí by měla být vyřízená do dvou pracovních dnů. Vzhledem k tomu, že zpracování je závislé na agentech třetích stran nacházejících se v různých regionech, tak se jedná pouze o odhad a zprocesování konverze může trvat i delší dobu. Po zpracování budou akcie automaticky připsány na Váš majetkový účet.

Nikoliv. Zpracovateli lze ke konverzi předat pouze vypořádané akcie.

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Asen Jovkov
Asen Jovkov
Medior Account Manager
Contact icon Zavolejte nám
800 877 877
Contact icon Ze zahraničí
+420 234 262 500
Contact icon Napište nám
info@lynxbroker.cz