Hodnoty zůstatků a maržových požadavků v LYNX+

V platformě LYNX+ je možné si snadno zobrazit aktuální hodnotu vašeho obchodního účtu, maržové požadavky či dostupnou hotovost.

Pro zobrazení těchto hodnot je nejprve potřeba v LYNX+ přejít do záložky Portfolio 1.

1
Zde sjedete níže a pod vašimi pozicemi naleznete naleznete nadpis Zůstatky 1, pod kterým jsou tři tabulky s názvy Zůstatky, Maržové požadavky a Měnové pozice. Pokud zde tyto tři tabulky nevidíte, klikněte vedle nadpisu Zůstatky na bílé + v modrém čtverci a ony se vám zobrazí.

1

  • Hodnota Čistý likvidační zůstatek zobrazuje celkovou hodnotu vašeho účtu převedené do základní měny účtu. Dá se tedy také vysvětlit jako částka, která by na účtu byla ve chvíli, kdybyste uzavřeli veškeré vaše otevřené pozice a všechnu hotovost převedli do základní měny účtu (bez započtení poplatků).
  • Majetek s hodnotou půjčky je hodnota fondů, která se využívá k pokrytí maržových požadavků. Obvykle bývá stejná jako Čistý likvidační zůstatek, lišit se může zejména při obchodování futures či mimo obchodní hodiny burzy, kdy může nastat nejistota v přesném ocenění některých instrumentů.
  • Kupní síla zobrazuje hodnotu cenných papírů, které by mohou být nakoupeny při maximálním využití páky na maržovém účtu. U hotovostního účtu se rovná Dostupným fondům. Jedná se o přibližnou hodntou a je vhodné jí přikládat pouze informační hodnotu.
  • Dostupné fondy zobrazují prostředky pro otevření nových pozic. Blíže bude tato hodnota rozebrána v záložce Maržové požadavky.

Hodnota maržových požadavků vás bude zajímat ve chvíli, kdy máte maržový účet. V případě hotovostního účtu je totiž možné obchodovat pouze s prostředky, které na účtu skutečně máte a není možné využívat páky. Rozdíly mezi maržovým a hotovostním účtem najdete v našem článku.

  • Počáteční marže je požadavaná částka pro otevření vámi držených pozic. Při otevření pozice vám systém zablokuje určité množství Počáteční marže.
  • Udržovací marže je částka, která je požadovaná k tomu, abyste mohli i nadále držet vaše aktuální pozice.
  • Dostupné fondy se vypočtou jako Majetek s hodnotou půjčky mínus Počateční marže a tedy vám zobrazují hodnotu  prostředků k otevření nových pozic. Pokud by otevření nové pozice (či uzavření pozice) způsobilo, že Dostupné fondy nabydou záporných hodnot, tak vám systém nedovolí daný obchod provést.
  • Nadměrná likvidita jsou prostředky přesahující požadovanou částku pro držení aktualních pozic. Vypočte se jako Majetek s hodnotou půjčky mínus udržovací marže. Ve chvíli, kdy je na maržovém účtu Nadměrná likvidita nižší než 0 (Udržovací marže je vyšší než Majetek s hodnotou půčjky), má broker právo uzavřít na vašem účtu pozice, aby byl tento deficit vyrovnán, dostáváte takzvaný margin call. Je tedy potřeba tuto záležitost na maržovém účtu řešit s předstihem a nenechat Nadměrnou likviditu klesnout do záporných hodnot.

Obecně pro maržové účty platí, že pro otevření pozice na maržovém účtu musíte mít k dispozici dostatečné finanční prostředky na pokrytí počáteční marže (initial margin) dané pozice. Aby mohla být pozice otevřena, musí být zvýšení počáteční marže způsobené otevřením nové pozice nižší, než jsou dostupné fondy (available funds). Dostupné fondy se vypočítají jako Majetek s hodnotou půjčky (Equity with Loan Value) mínus počáteční marže. Ve chvíli, kdy jsou dostupné fondy záporné, systém vám nedovolí otevřít novou pozici.

Abyste mohli držet své otevřené pozice, musí být hodnota vaší nadměrné likvidity (excess liqudity) kladná. Nadměrná likvidita se vypočítá jako Majetek s hodnotou půjčky mínus udržovací marže (maintenance margin). V případě kdy je nadměrná likvidita záporná (majetek s hodnotou půjčky je nižší než udržovací marže), dostáváte margin call a broker vám může uzavřít vaše pozice. Je tedy potřeba hodnotu nadměrné likvidity sledovat a řešit její pokles s dostatečným předstihem.

Maržové požadavky na otevření nové pozice si zobrazíte v tak, že v příkazovém lístku kliknete vlevo dole na tlačítko Náhled. Podrobný návod, jak si zkontrolovat marži při otevření nové pozice či uzavření stávající pozice najdete v našem článku.

V měnových pozicích se zobrazují hodnoty hotovosti, které na účtu držíte v jednotlivých měnách. Zároveň je to místo, kde je možné v platformě LYNX+ provést konverzi. Postup najdete v našem článku Jak provést konverzi měny?. V případě hotovostního účtu můžete nakupovat pouze za hotovost, kterou na účtu skutečně máte. Pokud tedy chcete nakupovat například v USD, musíte nejprve na účtu mít USD, které získáte například provedením konverze. V případě hotovostního účtu tedy standardně není možné, abyste měli v nějaké měně zápornou hotovost.

Záporná hotovost v některé z měn značí na maržovém účtu to, že máte prostředky na nákup instrumentů vypůjčené od brokera a z těchto vypůjčených prostředků platíte úrok. Pokud máte na účtu zápornou hotovost v jedné měně a kladnou hotovost v druhé a nechcete platit úrok ze záporné hotovosti, tak můžete provést konverzi a zápornou hotovost si vyrovnat.