Jak vytvořit opční kombinaci v LYNX Basic?

V LYNX Basic je možné snadno vytvořit a následně zobchodovat opční strategii složenou z více opcí, jako jsou například opční spready, iron condor či butterfly.

Po přihlášení do LYNX Basic je nejprve potřeba vyhledat instrument, pro který chceme opce obchodovat. Na stránce daného instrumentu (například akcie) nejprve překlikneme z možnosti Přehled na Opční řetězec 1.

1
Pro vytvoření opční kombinace se pak postupuje krok za krokem podle následujících bodů:

V opčním řetězci můžete zvolit Datum expirace 1, případně přidat Realizační (strike) cenu 2, pokud se v opčním řetězci nenachází. Pro vytvoření opční kombinace je potřeba sjet pod opční řetězec a kliknout na modré tlačítko + Vytvořit opční kombinaci 3.

1
2
3

Po kliknutí na tlačítko + Vytvořit opční kombinaci se po stranách opčního řetězce objeví modré tlačítko + Kombo 1. Kliknutím na toto tlačítko přidáte konkrétní opční kontrakt se zvoleným strikem a expirací do vaší kombinace.

1
1

Po kliknutí na modré tlačítko + Kombo v opčním řetězci se příslušné nohy zobrazí dole pod opčním řetezcem 1. Ve sloupci Akce si nastavíte, kterou nohu chcete koupit a kterou prodat 2 . Ve sloupci Poměr nastavíte množství kontraktů příslušné opce, které chcete v tomto kombo příkazu zobchodovat 3. Po pravé straně se zobrazí grafické zobrazení zisku a ztráty vámi vytvořené kombinace 4. Pod jednotlivými nohami uvidíte poptávkovou a nabídkovou cenu pro celou kombinaci 5. Kliknutím na modré tlačítko Vytvořit příkaz otevřete příkazový lístek 6.

1
2
3
4
5
6
Následně se Vám po pravé straně obrazovky zobrazí příkazový lístek. Zde si nastavíte, jaké množství této kombinace chcete zobchodovat, typ příkazu a případně limitní cenu. Najdete zde také shrnutí, které opce se v tomto kombo příkazu chystáte koupit a které prodat. Příkaz odešlete kliknutím na modré tlačítko Odeslat příkaz v pravé dolní části příkazového lístku.

Pokud jste do opčního obchodu vstupovali postupně, tedy jste nenakoupili všechny nohy pozice naráz, je možné tyto nohy následně spojit tak, aby se v portfoliu zobrazovaly jako jedna pozice.

Provedete to tak, že u opcí, které chcete seskupit, kliknete na konci řádku do prázdného pole 1.

1
1
Po zakliknutí se v polích objeví fajfky 1. Seskupení potvrdíte kliknutím na Seskupit vybrané opce 2.

1
2
Následně se opce objeví v portfoliu jako jedna pozice. Rozpojit seskupené pozice můžete kliknutím na šedivé pole Zrušit seskupení 1.

1