Jak vytvořit opční kombinaci v LYNX+?

V LYNX+ je možné snadno vytvořit a následně zobchodovat opční strategii složenou z více opcí, jako jsou například opční spready, iron condor či butterfly.

Po přihlášení do LYNX+ je nejprve potřeba vyhledat instrument, pro který chceme opce obchodovat. Na stránce daného instrumentu (například akcie) nejprve překlikneme z možnosti Přehled na Opční řetězec 1.

1
Pro vytvoření opční kombinace se pak postupuje krok za krokem podle následujících bodů:

V opčním řetězci můžete zvolit Datum expirace 1, případně přidat Realizační (strike) cenu 2, pokud se v opčním řetězci nenachází. Pro vytvoření opční kombinace je potřeba sjet pod opční řetězec a kliknout na modré tlačítko + Vytvořit opční kombinaci 3.

1
2
3

Po kliknutí na tlačítko + Vytvořit opční kombinaci se po stranách opčního řetězce objeví modré tlačítko + Kombo 1. Kliknutím na toto tlačítko přidáte konkrétní opční kontrakt se zvoleným strikem a expirací do vaší kombinace.

1
1

Po kliknutí na modré tlačítko + Kombo v opčním řetězci se příslušné nohy zobrazí dole pod opčním řetezcem 1. Ve sloupci Akce si nastavíte, kterou nohu chcete koupit a kterou prodat 2 . Ve sloupci Poměr nastavíte množství kontraktů příslušné opce, které chcete v tomto kombo příkazu zobchodovat 3. Po pravé straně se zobrazí grafické zobrazení zisku a ztráty vámi vytvořené kombinace 4. Pod jednotlivými nohami uvidíte poptávkovou a nabídkovou cenu pro celou kombinaci 5. Kliknutím na modré tlačítko Vytvořit příkaz otevřete příkazový lístek 6.

1
2
3
4
5
6
Následně se Vám po pravé straně obrazovky zobrazí příkazový lístek. Zde si nastavíte, jaké množství této kombinace chcete zobchodovat, typ příkazu a případně limitní cenu. Najdete zde také shrnutí, které opce se v tomto kombo příkazu chystáte koupit a které prodat. Příkaz odešlete kliknutím na modré tlačítko Odeslat příkaz v pravé dolní části příkazového lístku.

Pokud jste do opčního obchodu vstupovali postupně, tedy jste nenakoupili všechny nohy pozice naráz, je možné tyto nohy následně spojit tak, aby se v portfoliu zobrazovaly jako jedna pozice.

Provedete to tak, že u opcí, které chcete seskupit, kliknete na konci řádku do prázdného pole 1.

1
1
Po zakliknutí se v polích objeví fajfky 1. Seskupení potvrdíte kliknutím na Seskupit vybrané opce 2.

1
2
Následně se opce objeví v portfoliu jako jedna pozice. Rozpojit seskupené pozice můžete kliknutím na šedivé pole Zrušit seskupení 1.

1