Limity pro maržové obchody

Otevřením maržového účtu získáváte možnost obchodovat na marži. Pro obchodování např. s opcemi a futures je maržový účet nezbytný. Na maržovém účtu je nezbytný zůstatek alespoň $2000 nebo ekvivalent v jiné měně. Pokud částka účtu klesne pod tuto hranici, účet se bude chovat jako hotovostní.

LYNX se sktriktně drží pravidel a vyžaduje to stejné i od svých klientů. Obchodujete-li akcie na páku, opce či futures, vystavujete se větším rizikům, které mohou být mimo jiné spojeny i s likviditou.

Využíváte-li marže, je zde několik limitů, které je nutno dodržovat. Pokud těchto limitů dosáhnete, budou Vám zaslány omezení prostřednictvím obchodní platformy. Tato upozornění také můžete zjistit ve své administraci účtu, kam se dostanete kliknutím na ikonu Účet v levém horním rohu.

Tato upozornění získáte pouze v obchodní platformě LYNX TWS. V plaftormě LYNX+ takovéto upozornění nejsou a společnost LYNX Vás ohledně maržových nedostatků nebude kontaktovat žádným způsobem.

Co a jak sledovat, při obchodování na marži

Klikněte na ikonu Účet 1  v platformě LYNX TWS.

1
Otevře se okno a zajímá Vás třetí okno s hlavičkou K dispozici pro obchodování. Na následujícím obrázku je účet investora, který má více než dostatek volných prostředků. Při obchodování na úvěr Vás nejvíce zajímají následující tři hodnoty:

Aktuální nadměrná likvidita 1, počítaná jako rozdíl dostupných fondů a blokovaných marží
Speciální záznamový účet 2, který reprezentuje určitou formu “cash-flow” Vašeho účtu
Nadměrná likvidita přes noc 3, ve kterém jsou zahrnuty (zpravidla vyšší) maržové požadavky přes noc

1
2
3
4
Pokud se hodnota Aktuální nadměrné likvidity 1  nebo Speciálního záznamového účtu 2  dostane pod 5 % Netto likvidační hodnoty 4 , bude tento řádek žlutě podbarven. Netto likvidační hodnota představuje celkovou hodnotu Vašich finančních zůstatků a všech otevřených pozic.

Pokud je výše Aktuální nadměrné likvidity 1  nebo Speciálního záznamového účtu 2  negativní, značí to, že je Váš účet deficitní a tento řádek bude zvýrazněn červeně. Broker má v tomto případě právo (nikoliv povinnost) uzavřít automaticky jednu nebo více pozic, aby deficit dorovnal.

Je-li hodnota Aktuální nadměrné likvidity nebo Speciálního záznamového účtu mezi 21:50 – 22:15 negativní a držíte-li evropské futures nebo americké akcie, opce či futures, pak systém automaticky uzavře jednu či více pozic na amerických titulech, tak aby se tyto hodnoty dostaly do pozitivních čísel. Pokud máte nakoupeny pouze evropské akcie nebo opce, tak Vám obchodní platforma uzavře jednu či více pozic až další obchodní den po otevření evropských trhů (okolo 9:10). Tyto pozice se zavírají až další obchodní den proto, že burzy s evropskými akciemi a opcemi jsou ve 21:50 již zavřeny, a musí se tedy počkat na další obchodní den a otevření evropských trhů.

Nadměrná likvidita přes noc

Chcete-li převést svou otevřenou pozici do dalšího obchodního dne, hodnota Vaší Nadměrné likvidity přes noc 3 musí být kladná. Jestliže je tato hodnota negativní, obchodní platforma automaticky uzavře jednu nebo více pozic během posledních obchodních 15 minut na trhu, aby deficit dorovnala, a nedovolí Vám držet pozici do druhého dne. Opět zde záleží na tom, které burzy obchodujete.

Máte-li nakoupeny evropské akcie nebo opce, které si chcete převést do dalšího obchodního dne, a hodnota Nadměrné likvidity přes noc je v 17:15 záporná,  systém uzavře jednu či více Vašich pozic dříve, než trh zavře (v 17:30). Držíte-li pozici v evropských futures nebo v amerických akciích, opcích či futures, které si chcete převést do dalšího obchodního dne, a hodnota Vaší Nadměrné likvidity přes noc je ve 21:50 záporná, pak obchodní platforma automaticky uzavře jednu nebo více Vašich pozic na amerických titulech, než se trh zavře (ve 22:15).

Závěrem

Mějte  přehled o svém účtu, a pokud vidíte žlutou či červenou barvu ve svém přehledu, pak je Vaše likvidita nízká nebo záporná. Buďte opatrní, hlídejte svůj účet a jakmile se objeví problém, rychle jednejte!

Mohlo by vás zajímat

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Asen Jovkov
Asen Jovkov
Medior Account Manager
Contact icon Zavolejte nám
800 877 877
Contact icon Ze zahraničí
+420 234 262 500
Contact icon Napište nám
info@lynxbroker.cz