LYNX+ Výkonnost

Sledujte výkonnost svého portfolia a monitorujte své obchody, zisky/ztráty a výnosy.

Na této stránce naleznete bližší informace ohledně karty Výkonnost, kde jsou zobrazeny obchodní statistiky týkající se Vašeho investičního účtu:

PŘEHLED VÝKONNOSTI

Na kartě Výkonnost naleznete jedinečné statistiky ohledně Vašeho portfolia. Zjistěte, zda máte dobré výsledky s obchodováním akcií, nebo jste lepší v obchodování opcí. Nechybí ani informace ohledně procentuální ziskovosti, průměrného zisku, období poklesu a mnoho dalších.

V horní části stránky jednoduše zvolte časové období a analyzujte své proběhlé obchody.

08419 - Performance - CZ

STATISTIKA

08426 - statistics - CZ

Celkový výnos - Definice

Kumulativní výnos měří výkonnost vašeho portfolia.

Při výpočtu se zohledňují peněžní toky (např. dividendy, vklady, výběry), které přispívají ke konečnému výnosu. Nezohledňuje se však čas, kdy k nim v daném časovém období došlo. To umožňuje určit míru výnosu nezávisle na tom, kdy jsou prostředky připsány a/nebo vybrány.

Pro výpočet kumulativní míry výnosnosti se období výkonnosti rozdělí na dílčí období, kdykoli dojde k peněžnímu toku. Poté se poměr výnosnosti za dílčí období vypočítá podle níže uvedeného vzorce:

RN = [EMV/(BMV+CF)] – 1

Konečný kumulativní výnosový poměr se vypočítá na základě geometrického propojení všech dílčích období:

Kumulativní výnosový poměr = [(1 + RN) x (1 + RN) x … – 1] x 100

Celkový výnos - Příklad

Výpočet kumulativního výnosového poměru za období 1.5. – 25.7 2022 s peněžními toky, které nastaly 25.5., 08.7. a 25.07.:

Datum Počáteční tržní hodnota Tržní hodnota na konci Peněžní toky Výnos
1/05/2022 100.000 EUR 110.000 EUR 0 EUR 10,00%
25/05/2022 110.000 EUR 82.000 EUR -25.000 EUR -3,53%
21/06/2022 82.000 EUR 87.000 EUR 0 EUR 6,10%
8/07/2022 87.000 EUR 102.000 EUR 12.000 EUR 3,03%
25/07/2022 87.000 EUR 105.000 EUR 500 EUR 2,44%

Výpočet konečného kumulativního výnosového poměru:
[(1+10%) x (1 – 3,53%) x (1+6,1%) x (1+3,03%) x (1+2,44%)] – 1 = 18,83%.

Celkový (kumulativní) výnos: Používá se k měření výkonnosti portfolia a představuje časově váženou míru výnosu. Je důležité si uvědomit, že se kumulativní výnos vypočítává podle konzistentního matematického vzorce a je vodítkem výkonnosti především pro dlouhodobější období. Jeho hlavní výhodou je, že dokáže určit míru výnosu nezávisle na tom, kdy jsou finanční prostředky vkládány a nebo vybírány. Izolování výnosů, u nichž došlo ke změně peněžních toků (vklady, výběry nebo dividendy), totiž povede k přesnějšímu výsledku, než je pouhé zohlednění počátečního a koncového zůstatku u zvoleného období.

Čistý zisk: Celkový realizovaný zisk za zvolené období.

Max. pokles: Pokles je měřen od počátku poklesu do doby dosažení nového maxima.

Období poklesu: Časové rozpětí maximálního poklesu.

Obnovení: Čas potřebný k návratu z maximálního poklesu. Pokud je hodnota zobrazena v závorkách, obnovení pro zvolené období je stále v procesu.

Počáteční ČHA: Čistá hodnota aktiv na počátku vybraného období. 

Konečná ČHA: Čistá hodnota aktiv na konci vybraného období. 

Vklady a výběry: Celková hodnota vkladů a výběrů uskutečněných během zvoleného období.

GRAFY VÝKONNOSTI

Čistý likvidační zůstatek: Graf zobrazuje celkovou hodnotu Vašeho účtu přepočítanou do základní měny účtu. 

Celková výkonnost: Graf vykresluje celkovou výkonnost Vašeho účtu v rámci zvoleného období.

Denní výkonnost v %: Graf znázorňuje denní výkonnost (v procentuálním vyjádření) v rámci zvoleného období.

Složení portfolia dle aktiv: Graf zobrazuje rozdělení vašeho portfolia na jednotlivé třídy aktiv držených ve Vašem portfoliu na denní bázi.

08433 - charts - CZ

VÝKONNOST TRANSAKCÍ

08440 - p&l - CZ

V dolní části karty Výkonnost naleznete další statistiky týkající se Vašich transakcí.

Můžete je seskupit podle transakcí, produktu nebo konkrétního instrumentu. Také lze zvolit časové období, za které chcete své transakce zobrazit, abyste získali jasný přehled o tom, jaké jsou výsledky Vašich obchodů v určitých časových obdobích. Rovněž lze zahrnout nebo vyloučit konkrétní produkty.

V části Statistika získáte přehled o čistém zisku, nejlepší a nejhorší transakci a jaký je očekávaný výsledek na základě Vašich předchozích obchodů. Tyto statistiky si lze zobrazit pro konkrétní produkty a vybrané časové období.

TRANSAKCE

Ve spodní části stránky Portfolio najdete všechny transakce na svém účtu.

Ty lze zobrazit ve standardním zobrazení nebo s podrobnějšími informacemi kliknutím na zobrazení typu příkazu a burzy.

V této sekci se zobrazí pouze transakce provedené během vybraného časového období v horní části stránky.

08447 - Transactions - CZ

Často kladené dotazy ohledně LYNX+

Všechny dostupné produkty vyhledáte jednoduše zadáním tickeru, ISINu nebo názvu společnosti do vyhledávacího pole. Více informací naleznete kliknutím na tlačítko níže.

Klientská zóna umožňuje rychlý přístup k nevyřízeným žádostem ze strany LYNX. Naleznete zde také veškeré dokumenty, které si můžete stáhnout.

Sledujte výkonnost svého portfolia a kontrolujte své obchody, zisky/ztráty a celkový výnos. Pro více informací klikněte na tlačítko níže.

Kliknutím na tlačítko níže se dozvíte, jak si vytvořit vlastní seznamy sledovaných finančních instrumentů a upravit je podle svých preferencí.

Informace o Vašem účtu a jeho hodnoty jsou zobrazeny v sekci Portfolio. Více informací získáte kliknutím na tlačítko níže.

Přejděte na kartu Portfolio a v části Měnové pozice zvolte měnu, u které chcete provést konverzi. Pro více informací klikněte na tlačítko níže.

Možnost vytvoření příkazu a informace o jeho parametrech naleznete v sekci Portfolio. Více informací získáte kliknutím na následující tlačítko.

Kliknutím na kterýkoli finanční instrument otevřete stránku s jeho přehledem, kde se také nachází možnost zobrazení grafu.

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Asen Jovkov
Asen Jovkov
Medior Account Manager
Contact icon Zavolejte nám
800 877 877
Contact icon Ze zahraničí
+420 234 262 500
Contact icon Napište nám
info@lynxbroker.cz