LYNX+ Portfolio a údaje o účtu

Jak si zobrazit své portfolio a interpretovat údaje o účtu

Na této stránce se dozvíte, jak můžete sledovat své portfolio. Také Vám vysvětlíme, co přesně znamenají jednotlivé hodnoty související s Vaším účtem.

PŘEHLED PORTFOLIA

Po otevření karty Portfolio v platformě LYNX+ se zobrazí přehled Vašich otevřených pozic. U každé pozice uvidíte její velikost, aktuální vývoj a nerealizovaný zisk/ztrátu. Z přehledu portfolia lze také zadávat příkazy.

Můžete přepínat na různé karty, zobrazit si aktivní příkazy nebo nedávno zrealizované obchody.

Rozložení celkové hodnoty portfolia zobrazuje hodnoty Vašich pozic rozdělených do jednotlivých typů investičních nástrojů.

Graf výkonnosti portfolia znázorňuje aktuální výkonnost Vašeho portfolia. Podrobnější informace ohledně výkonnosti svého portfolia naleznete kliknutím na kartu Výkonnost v levé horní části platformy.

08299-Portfolio-Overview-CZ

ZŮSTATKY A DOSTUPNÉ PROSTŘEDKY

Čistý likvidační zůstatek: Celková hodnota Vašeho účtu zobrazená v základní měně účtu (hotovost+akcie+opce+dluhopisy).

Majetek s hodnotou půjčky: Výše dostupných prostředků na pokrytí maržových požadavků. V případě, že máte hotovostní účet, tak se tato hodnota rovná Kupní síle.

Kupní síla: Teoretická celková výše hodnoty finančních instrumentů, které mohou být aktuálně nakoupeny při maximálním využití marže. Na maržovém účtu se kupní síla zvyšuje pomocí páky poskytované brokerem s využitím hotovosti a hodnoty cenných papírů, které jsou drženy jako kolaterál. U hotovostního účtu se kupní síla rovná výši vypořádané hotovosti.

Dostupné fondy: Výše dostupných prostředků pro otevření nových pozic. Vypočítáme je tak, že od Majetku s hodnotou půjčky odečteme Počáteční marži.

08306-Portfolio-Balances-CZ

MARŽOVÉ POŽADAVKY

Počáteční marže: Požadovaná výše marže potřebná pro otevření aktuálních pozic. Hodnota počáteční marže je vždy vyšší než hodnota udržovací marže, aby se předešlo okamžité likvidaci.

Udržovací marže: Požadovaná výše marže potřebná pro držení Vašich současných pozic. Marže se může lišit v závislosti na produktu či době jeho expirace.

Dostupné fondy: Výše dostupných prostředků pro otevření nových pozic. Tato hodnota se vypočítá tak, že se od Majetku s hodnotou půjčky odečte Počáteční marže.

Nadměrná likvidita: Hotovost přesahující požadovanou částku pro držení současných pozic v portfoliu. Tato hodnota musí být vždy kladná, jinak hrozí možnost automatické likvidace. Jedná se o rozdíl mezi Majetkem s hodnotou půjčky a Udržovací marží.

LYNX+ Margin Requirements

Oznámení o Nadměrné likviditě

Při obchodování na marži je především zapotřebí sledovat Nadměrnou likviditu na Vašem obchodním účtu.

Pokud hodnota Nadměrné likvidity klesne pod 5 % či 0 % Čistého likvidačního zůstatku, tak Vám platforma zobrazí určitou nápovědu.

Při poklesu Nadměrné likvidity pod 5 % se políčko Čistého likvidačního zůstatku v levého horním rohu zbarví oranžově a bude doplněno oranžovým výstražným symbolem. Dané upozornění se pak bude zobrazovat na všech stránkách obchodní platformy LYNX+.

V případě poklesu Nadměrné likvidity pod 10 % také obdržíte e-mail. Vezměte prosím na vědomí, že tento e-mail Vám bude zaslán i v případě, že se bude jednat jen o krátkodobý pokles pod tuto úroveň.

Pokud se Nadměrná likvidita dostane do záporných hodnot, Čistý likvidační zůstatek se v levém horním rohu zbarví na červenou a bude doplněn červeným výstražným symbolem. Dané upozornění se pak bude zobrazovat na všech stránkách obchodní platformy LYNX+.

Jak navýšit Nadměrnou likviditu

Existuje několik způsobů, jak navýšit nadměrnou likviditu. Níže neuspořádaně uvádíme některé z nich:

  • Proveďte vklad. Berte prosím v úvahu, že připsání finančních prostředků na obchodní účet může trvat několik dnů.
  • Uzavřete nebo snižte stávající pozici. Tím snížíte svou udržovací marži, což povede ke zvýšení nadměrné likvidity.
  • Proveďte interní převod z jiného účtu vedeného prostřednictvím LYNX.
  • Jestliže nemůžete využít žádnou z výše uvedených možností, můžete pro jednotlivé pozice zvolit funkci “Likvidovat jako poslední”. Je-li to proveditelné, systém se pokusí dané pozice nelikvidovat v situaci, kdy by se Vaše Nadměrná likvidita ocitla v záporných hodnotách.

MĚNOVÉ POZICE

08320-Portfolio-Currencies-CZ

V části Měnové pozice naleznete aktuální hotovostní zůstatky v jednotlivých měnách.

Hotovostní pozice můžete snadno konvertovat do jiných měn kliknutím na tlačítko Směnit.

Váš LYNX účet je víceměnový. Obchody jsou vždy provedeny v té měně, ve které je produkt kótován. Systém tedy neumožňuje automatické konverze. U maržového účtu se můžete rozhodnout, zda chcete podstoupit měnové riziko, nebo si danou měnu zapůjčit.

Na hotovostním účtu si nelze měnu zapůjčit a bude tedy zapotřebí provést konverzi do měny, ve které je finanční instrument obchodován.

PŘEHLED POHYBŮ HOTOVOSTI

Ve spodní části stránky Portfolio naleznete Přehled pohybů hotovosti na Vašem účtu.

Sloupec Zůstatek hotovosti zobrazuje celkový přehled všech přírůstků i úbytků na účtu, a zároveň zde naleznete informaci o počátečním a konečným zůstatku za Vámi zvolené období.

Podrobný přehled všech přírůstků za zvolené období vzniklé při prodeji finančních instrumentů a obdržené hotovosti v rámci korporátních akcí se nachází v následujícím sloupci vpravo. Také zde naleznete připsané dividendy, úroky a vklady.

Ve sloupci Odchozí jsou zobrazeny čisté transakční náklady z nákupních transakcí. Poplatky jsou zobrazeny v samostatné položce. Také zde najdete i další náklady, jako například poplatky za předplatné živých dat, zaplacené úroky či transakční daně.

08327-Portfolio-Cash-CZ

Často kladené dotazy ohledně LYNX+

Všechny dostupné produkty vyhledáte jednoduše zadáním tickeru, ISINu nebo názvu společnosti do vyhledávacího pole. Více informací naleznete kliknutím na tlačítko níže.

Klientská zóna umožňuje rychlý přístup k nevyřízeným žádostem ze strany LYNX. Naleznete zde také veškeré dokumenty, které si můžete stáhnout.

Sledujte výkonnost svého portfolia a kontrolujte své obchody, zisky/ztráty a celkový výnos. Pro více informací klikněte na tlačítko níže.

Kliknutím na tlačítko níže se dozvíte, jak si vytvořit vlastní seznamy sledovaných finančních instrumentů a upravit je podle svých preferencí.

Informace o Vašem účtu a jeho hodnoty jsou zobrazeny v sekci Portfolio. Více informací získáte kliknutím na tlačítko níže.

Přejděte na kartu Portfolio a v části Měnové pozice zvolte měnu, u které chcete provést konverzi. Pro více informací klikněte na tlačítko níže.

Možnost vytvoření příkazu a informace o jeho parametrech naleznete v sekci Portfolio. Více informací získáte kliknutím na následující tlačítko.

Kliknutím na kterýkoli finanční instrument otevřete stránku s jeho přehledem, kde se také nachází možnost zobrazení grafu.

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Asen Jovkov
Asen Jovkov
Medior Account Manager
Contact icon Zavolejte nám
800 877 877
Contact icon Ze zahraničí
+420 234 262 500
Contact icon Napište nám
info@lynxbroker.cz