Aktuální situace k plánování ohledně brexit

LYNX spolupracuje na vedení klientských účtů a zpracovávání příkazů klientů se společností Interactive Brokers (UK) Limited („IBUK“). Vzhledem k možnosti tzv. tvrdého brexitu očekáváme, že Interactive Brokers Group („IBKR“) provede řadu změn ve službách, které jsou poskytovány evropským klientům před, ale i po skončení aktuálního přechodného období brexitu (31.12.2020).

IBKR rozšířila svou evropskou strukturu o další tři subjekty: Interactive Brokers Ireland Limited („IBIE“), Interactive Brokers Luxembourg SARL („IBLUX“) a Interactive Brokers Central Europe Befektetési ZRt („IBCE“). Součástí plánovaných změn s ohledem na brexit je převedení účtů EU klientů u IBUK do IBLUX nebo IBIE, které již začalo a v tuhle chvíli již jsou klienti postupně zvaní k souhlasu s migrací účtu.

Migrace účtu na IB subjekt v rámci EU

Společnost Interactive Brokers Luxembourg SARL (IBLUX) získala licenci v listopadu 2019, avšak s některými důležitými omezeními v povoleném rozsahu podnikání. IBIE je v závěrečné fázi získávání licence od Central Bank of Ireland (CBI). Tento proces by měl být brzy dokončen.

První skupina klientů již byla pozvána k udělení souhlasu s migrací účtu z IBUK do nových subjektů IBKR v EU. Vzhledem k náročnosti tohoto procesu je rozesílání a zpracování pozvánek k migraci rozděleno do několika fází. Očekáváme, že všichni klienti obdrží pozvánku k migraci svého účtu nejpozději do konce aktuálního přechodného období brexitu (31.12.2020).

E-mailová pozvánka popisuje všechny nezbytné kroky pro udělení souhlasu s migrací účtu. Klienti budou mít dostatek času pro pečlivé prostudování a dokončení tohoto procesu. V průběhu procesu migrace vašeho účtu neočekáváme žádné omezení služeb poskytovaných IBKR. To znamená, že LYNX vám bude i nadále poskytovat služby v aktuální podobě.

Všechny naše klienty chceme také informovat, že v případě neudělení souhlasu s migrací účtu, mohou vzniknout omezení týkající se zadávání nových příkazů a převodu pozic a/nebo prostředků na investiční účty.

Další kroky migrace investičního účtu

Je důležité, abyste v následujících týdnech pečlivě sledovali e-maily a další komunikaci od LYNX a IBKR, jelikož všichni klienti budou vyzváni k udělení souhlasu s migrací svých účtů na některý z nových subjektů IBKR v EU. V průběhu samotné migrace nebude omezen přístup k vašemu účtu, jelikož migrace proběhne mimo standardní obchodní hodiny burz.

Proces převodu investičního účtu

Celý proces převodu investiční účtu od IBUK do jiné EU pobočky IBKR zabere dva dny. Nicméně váš účet bude mimo provoz maximálně po dobu 15 minut, a to navíc mimo hlavní obchodní hodiny. Celý převod je plně zautomatizovaný a ke spuštění procesu dojde poté, co klient udělí souhlas v administrativní části svého účtu. Celý proces nemá žádný vliv na vaše aktuální pozice či nastavení vašeho účtu.

1. Příprava na převod

V této přípravné fázi bude váš investiční účet u IBUK „replikován“ u IBIE nebo IBLUX, přičemž všechny vaše přihlašovací údaje a nastavení účtu zůstanou zachována, aby samotný převod proběhl v co nejkratší možné době.

2. Povolení k převodu

Poté, co budete informováni o provozních změnách a smluvních podmínkách, budete vyzváni k autorizaci převodu. Tuto autorizaci lze provést v administrativní části vašeho účtu.

3. Synchronizace převodu

Proces, kdy se po interní kontrole synchronizuje váš aktuální účet s účtem novým. Dojde k aktivaci nového účtu.

4. Převedení prostředků a pozic

Všechny prostředky a pozice z vašeho účtu budou převedeny na nově vzniklý účet.  Po úspěšném převodu bude váš starý účet uzavřen. Nicméně z administrace účtu bude i nadále možné stahovat a procházet výpisy.

5. Dokončení převodu

Po dokončení převodu proběhne interní kontrola, která potvrdí úspěšné převedení vašeho účtu.

Komunikace od LYNX

LYNX průběžně informuje své klienty o situaci kolem brexitu a plánovaných převodech účtů k IBLUX nebo IBIE. Z tohoto důvodu je proto důležité v nadcházejících týdnech pečlivě sledovat zprávy od LYNX a IBKR, které se budou tohoto převodu týkat. Níže vám nabízíme přehled zpráv, které od LYNX můžete očekávat.

1. Počáteční oznámení

Předmět:
Informace o změnách vašeho účtu s ohledem na brexit

Informování o organizačních změnách v rámci plánovaného brexitu, jejichž důsledkem je převedení investičních účtů od IBUK k jedné z nově vytvořených evropských poboček IBKR.

Přečtěte si tuto komunikaci zde.

2. Informace o procesu převodu

Předmět:
Informace o procesu převodu vašeho investičního účtu s ohledem na brexit

Informování o nejaktuálnějším vývoji a poskytnutí přehledu o tom, jak samotný převod investičního účtu probíhá a jaké jsou jeho dopady.

3. Souhlas s převodem

Předmět:
Souhlas s převodem vašeho investičního účtu

Obdržíte detaily o převodu investičního účtu. Budete požádáni o podepsání nových smluvních podmínek a budete požádáni o souhlas s převodem účtu k IBLUX nebo IBIE.

4. Proces převodu

Předmět:
Proces převodu investičního účtu

Po udělení souhlasu s převodem vašeho účtu vás budeme informovat o datu, kdy k plánovanému převodu dojde, stejně jako o čase, kdy váš účet bude po dobu 15 minut dočasně nepřístupný.

5. Uvítací dopis

Předmět:
„Váš nový investiční účet“

Po úspěšném převedení účtu do jedné z evropských poboček IBKR vás uvítáme na vašem novém účtu a seznámíme vás s důležitými informacemi a případnými změnami.  Budete vyzváni k přihlášení do administrativní sekce, abyste mohli začít svůj účet využívat.

LYNX a Interactive Brokers

LYNX od doby svého založení v roce 2006 nabízí své služby prostřednictvím britské společnosti Interactive Brokers (IBUK). LYNX přijímá objednávky od svých klientů a předává je dále k IBUK. Vaše pozice a také volné prostředky jsou vedeny pod IBUK.

Proč LYNX spolupracuje právě s Interactive Brokers?

Díky této spolupráci mají klienti LYNX možnost investovat na 125 trzích a v 31 zemích světa. Většina z těchto trhů umožňuje klientům obchodovat přímo s akciemi, opcemi, futures, ETF, dluhopisy, strukturovanými produkty a dalšími investičními instrumenty. Klienti mají také přístup k 22 různým měnám.

IBUK navíc disponuje důmyslným systémem umísťování příkazů (SmartRoutingSM), který je napojen na velké množství trhů a burz. Tato technologie zajišťuje, že vaše příkazy jsou vyplněny za nejlepší cenu, v nejrychlejším čase a s co nejnižšími náklady.

Společnost LYNX tak díky spolupráci s Interactive Brokers umožňuje svým klientům obchodovat po celém světě na nejpokročilejší technologické infrastruktuře.

Jaký bude dopad migrace účtu na ochranu vašeho účtu?

V tuhle chvíli se váš investiční účet u IBUK skládá ze tří rozdílných segmentů. Díky této struktuře můžete obchodovat širokou škálu investičních produktů po celém světě. Ochrana investičních instrumentů ve vašem portfoliu a také volných prostředků se odvíjí od jednotlivých segmentů účtu. V případě neočekávaného bankrotu, by ochrana vašeho účtu plynula z části z US Securities Investor Protection Corporation a z části z UK Financial Services Compensation Scheme. Pro více informací prosím přejděte na www.lynxbroker.cz/ochrana-uctu/.

Investiční účty u evropských poboček IBLUX a IBIE se skládají pouze z jednoho segmentu. V rámci tohoto segmentu jsou drženy veškeré vaše otevřené pozice a také volné prostředky. S ohledem na evropskou pobočku, na kterou bude váš investiční účet převeden, bude tento účet spadat buď pod investiční kompenzační schéma v Luxembursku (Système d’indemnisation des investisseurs) nebo Irsku (Investor Compensation Scheme). Maximální ochrana u obou těchto kompenzačních schémat dosahuje €20.000. Finanční instrumenty a hotovost klientů jsou drženy odděleně od aktiv IBKR. To je podstatné pro nepravděpodobný případ bankrotu IBKR, jelikož by to znamenalo, že by věřitelé neměli přístup k hotovosti a aktivům klientů právě díky tomuto oddělení majetku firmy od majetku klientů. Více informací o ochraně účtů u nových evropských subjektů IBKR můžete objevit na této stránce.

Společnost Interactive Brokers byla založena v roce 1978 a jedná se o respektovaného světového online brokera. Po celém světě má IBKR více než 600.000 klientů s celkovými aktivy více než $160 miliard. IBKR je kótována na burze NASDAQ (ticker IBKR) a k 6. listopadu 2020 dosahuje tržní kapitalizace $20,57 miliard. Díky spolupráci s Interactive Brokers mohou klienti LYNX obchodovat akcie, opce, futures a další instrumenty po celém světě, a to za nízké a transparentní poplatky s pomocí profesionálních investičních platforem.

Často kladené dotazy

IBUK v současné chvíli spravuje investiční účty klientů LYNX a zajišťuje plnění jejich příkazů. Díky tzv. evropskému pasu může IBUK zajišťovat své služby i klientům v EU. Jelikož nebyla doposud vypracována žádná nová dohoda mezi Velkou Británii a EU, možnost využívat tzv. evropský pas zanikne ke dni 31. prosince 2020, kdy vyprší přechodné brexitové období. Proto musí dojít k plánovaným změnám a převodům účtů k evropským pobočkám IBKR.

Skupina, která bude přesunuta, zahrnuje především obyvatele EU nebo firemní účty otevřené v zemi, která spadá do EU. Tyto účty jsou aktuálně spravovány Interactive Brokers (U.K.) Limited (IBUK).

Jakmile bude vše připraveno k přesunu, obdržíte od nás oznámení a výzvu, abyste se přihlásili do Správy účtu. Jakmile tak učiníte, budou pro vás k elektronickému podpisu připraveny nutné dokumenty, zejména klientská smlouva. Pokud nebudete reagovat na první výzvu, bude vám e-mailem zasláno několik upomínek.

Pokud nebudete souhlasit s převodem k dané evropské pobočce IBKR, může na vašem účtu dojít k omezení otevírání nových pozic a převodu pozic i prostředků na váš LYNX účet. Vždy máte možnost převést si váš investiční účet k jinému brokerovi mimo IBKR.

Pokud žádost k převodu účtu nepotvrdíte vaším elektronickým podpisem, váš účet ponese stejné následky, jako pokud nebudete s přesunem účtu souhlasit. Budou pro vás platit podmínky dle aktuální smlouvy včetně maržových požadavků a poplatků, a to do doby, než bude účet přesunut k novému subjektu IBKR nebo k jinému brokerovi nebo dokud nebude uzavřen.

Na transakce, které provedete po převedení účtu, se bude vztahovat nová zákaznická smlouva mezi vámi a IBLUX nebo IBIE (v závislosti na tom, do které pobočky bude váš účet migrován). Kopie nové smlouvy vám bude předložena předem online, přičemž po jejím nastudování vám bude umožněno schválit převod účtu.

V současné době se váš investiční účet u IBUK skládá ze tří rozdílných segmentů. Tato struktura zajišťuje, že jste schopni obchodovat nepřeberné množství finančních instrumentů po celém světě. Správa a ochrana vašich prostředků a pozic tedy záleží na konkrétním segmentu vašeho účtu.

V případě nepředvídaného bankrotu tak spadáte částečně pod americkou US Securities Investor Protection Corporation (Americká společnost pro ochranu investorů v oblasti cenných papírů) a částečně pod britský Financial Services Compensation Scheme (Britský systém kompenzačních služeb). Případné další informace naleznete na www.lynxbroker.cz/ochrana-uctu/.

U nových evropských subjektů IBLUX a IBIE se už účet ale skládá jen z jednoho segmentu. K ochraně vašich prostředků u IBLUX tak slouží lucemburský Système d’indemnisation des investisseurs a u IBIE irský Investor Compensation Scheme.

Oba tyto subjekty pak zjišťují kompenzaci do výše €20.000.

Finanční instrumenty a hotovost klientů jsou drženy odděleně od aktiv IBKR. To je podstatné pro nepravděpodobný případ bankrotu IBKR, jelikož by to znamenalo, že by věřitelé neměli přístup k hotovosti a aktivům klientů právě díky tomuto oddělení majetku firmy od majetku klientů. Více informací o ochraně účtů u nových evropských subjektů IBKR můžete objevit na této stránce.

Očekáváme, že stejné investiční produkty, jaké můžete obchodovat u IBUK budete moci obchodovat i u IBLUX a IBIE. Avšak účty u IBLUX budou mít několik omezení. U IBLUX nebudou dostupné následující instrumenty:

  • OTC Precious metals
  • OTC Metal futures

Navíc, vzhledem k lucemburské legislativě u těchto účtů nebude také možné obchodovat spotově měnové páry na páku a také nebude možné se účastnit Stock Yield Enhancement Programu. Rezidenti Lucemburska také nemohou obchodovat dluhopisy. O detailech případných omezení vás budeme individuálně informovat.

IBIE umožňuje klientům využívat Stock Yield Enhancement Program a také obchodovat OTC Metals, ale dočasně neumožňuje obchodovat spotově měnové páry s využitím páky.

Pokud jste poskytli IBUK/IBLLC cenné papíry jako kolaterál, budou převedeny do IBLUX nebo IBIE společně s vaším účtem. Neočekáváme, že bude potřeba jakýchkoliv kroků z vaší strany. Nevylučujeme však, že IB nebude muset provést nezbytné administrativní kroky, které jsou s tímto převodem spojené, avšak tyto kroky nebudou mít vliv na fungování vašeho účtu.

Ano, vše bude převedeno najednou, pouze s výjimkou nabíhajících úroků a nároků na dividendy. Tyto položky budou převedeny, jakmile to bude možné. Nabíhající úroky budou odečteny v prvním týdnu následujícího kalendářního měsíce, dividendy vám budou přesunuty na nový účet, jakmile dojde k jejich vyplacení.

Po převodu na nový účet zaniká možnost využívat starý účet k obchodním účelům, ale učet bude nadále přístupný k administrativním účelům, jako nahlížení do historie výpisů atd.

Nastavení vašeho účtu zůstane zachováno v rozsahu povoleném zákony a předpisy země daného subjektu. Ve výjimečných případech se může stát, že některé doposud nabízené produkty nebude moci klient u nového subjektu obchodovat.  Pokud měl klient v době převodu otevřenou pozici u produktu, který již není nadále dostupný, je možné danou pozici nadále držet, případně uzavřít, ale nebude již možné pozici navyšovat.

Ne, vaše přihlašovací údaje zůstanou stejné. Stejně tak zůstane i dvojité zabezpečení vašeho přihlašování k účtu. Jediné, co se změní, bude číslo vašeho účtu.

Ano, přesun účtu nebude mít dopad na využívané platformy ani správu účtu.

Ne, otevřené pozice (Good-till-Cancelled) nebudou po převodu účtu nadále aktivní. Nicméně po dokončení převodu účtu zašle LYNX klientům přehled pozic, které byly během převodu účtu uzavřeny, aby klienti mohli tyto příkazy opět otevřít.

Aktuálně spadají IBUK účty pod americké Pattern Day Trading (PDT), jelikož jsou tyto účty provázány s americkou společnosti IB LLC z IBKR skupiny. Toto pravidlo umožňuje provést na investičním účtu o celkové hodnotě nižší než $25.000 maximálně 3 intradenní obchody za 5 následujících pracovních dnů. Toto pravidlo již platné nebude, protože účty pod IBIE, IBLUX nebo IBCE nebudou nadále provázány s IB LLC.

Ano, přesun účtu nebude mít vliv na dostupnost těchto informací.

Přístup ke zpracování a ochraně vašich osobních údajů zůstane stejný po přesunu účtu do IBLUX nebo IBIE. V tomto ohledu neočekáváme žádné materiální změny vzhledem k držení účtu u IBLUX nebo IBIE a u IBUK.

Nikoliv, dostanete jeden výpis za období od 1.1.2020 k datu migrace a následně další výpis z vašeho nového přesunutého účtu od data migrace k 31.12.2020.

Ne, veškeré poplatky zůstanou stejné ať už bude váš účet převeden do IBLUX nebo IBIE. Pokud převedete svůj účet k IBLUX, mějte na paměti, že Stock Yield Enhacement Program již nebude dostupný, tudíž vám již nebude možné připisovat úrok z propůjčených akcií.

Ne, žádné další náklady nejsou spojeny s migrací vašeho účtu ani s udělením vašeho souhlasu s touto migrací.