Jak aktualizovat formulář W8-BEN?

Formulář W-8BEN, v úředničtině „prohlášení o zahraničním statusu skutečného vlastníka pro účely srážkové daně a pro oznamovací povinnosti“. Díky elektronickému podpisu tohoto formuláře můžete požívat výhod ze smluv o zamezení dvojímu zdanění mezi (obvykle) ČR/SR a USA. Obdobný formulář je k vyplnění také pro Kanadu a Austrálii. Prakticky to znamená, že Vaše dividendy např. z USA budou daněny pouze jednou, standardně sazbou srážkové daně 15 %. Pojďme si tedy ukázat, jak formulář zkontrolovat, případně vyplnit. Po vyplnění je platný 3 roky a systém si automaticky vyžádá jeho aktualizaci, pokud je to potřeba.

Otevřete si v prohlížeči webovou stránku www.lynxbroker.cz, přihlaste se do Správy účtu a přejděte do Account Settings.

Zde v sekci Profile(s) klikněte na „i1 vlevo od Vašeho jména.

1
A otevře se Vám následující tabulka. V jejím pravém dolním rohu je možnost „Update tax forms1, aktualizovat daňové formuláře. Tu prosím proklikněte.

1
Následně doplníte osobní údaje k účtu a pak Vás systém pustí aktualizovat/opravit daňové formuláře. Ty se mohou lišit podle toho, jestli je účet na FO nebo PO a rovněž podle toho, jaké instrumenty obchodujete.

Důležité: Společnost LYNX neposkytuje daňové poradenství, odpovědnost za správné vyplnění dotazníků vždy leží na klientovi. I přes naši snahu poskytovat klientům komplexní informace a vyjít jim ve všem maximálně vstříc není v našich silách mít ucelený přehled o neustále se měnící legislativě. V případě pochybností proto prosím kontaktujte Vašeho daňového poradce, který Vám bude schopen dát kvalifikovanou odpověď, za kterou případně ponese následky.

V další části se obrazí předvyplněný daňový formulář W-8BEN, ve kterém pro jistotu překontrolujte všechna data.

Dále se ujistěte, že ve druhé sekci (Part II) 1 je správně uvedena Vaše daňová rezidence 2 a jde zde uvedeno „Yes“ 3, tedy že máte oprávnění požívat výhod vyplývajících ze smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s USA. Prakticky to znamená to, že Vaše dividendy z USA budou daněny sazbou 15%.

 

1
3
2

 

Pak jen stačí v dolní stránce potvrdit, že všechny Vaše údaje jsou aktuální a pravdivé („Yes“ a „Yes“) 1 a elektronicky se podepsat. Při podpisu prosím zachovejte velká a malá písmena a podepište se bez diakritiky.

1
1

Na následující stránce Vám vyskočí obdobný formulář, v tomto případě pro Kanadu a Austrálii. Opět je zde potřeba ohlídat, že si nárokujete výhodnější sazbu daně a elektronicky podepsat stejným způsobem.

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Martin Bartoš
Martin Bartoš
Senior Account Manager